F.SPA35, F.ITA40, F.DE30, F.EU50 a F.FR40 rollover

swapove-body-2

Včera 17. června, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentu F.SPA35, F.ITA40, F.DE30, F.EU50 a F.FR40:

– F.SPA35            +91 swappových bodů pro dlouhou pozici;  -91 swapových bodů pro krátou pozici. – F.ITA40               +65 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -65 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.DE30               -80 swapových bodů pro dlouhou pozici;  +80 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.EU50                 +4 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -4 swapových bodů pro krátkou pozici.

– F.FR40                  +60  swapových bodů pro dlouhou pozici;  -60 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang