F.SPA35, F.ITA40, F.DE30, F.EU50 a F.FR40 rollover

swapove-body-2

Včera 17. června, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentu F.SPA35, F.ITA40, F.DE30, F.EU50 a F.FR40:

  • F.SPA35            +91 swappových bodů pro dlouhou pozici;  -91 swapových bodů pro krátou pozici.
  • F.ITA40               +65 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -65 swapových bodů pro krátkou pozici.
  • F.DE30               -80 swapových bodů pro dlouhou pozici;  +80 swapových bodů pro krátkou pozici.
  • F.EU50                 +4 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -4 swapových bodů pro krátkou pozici.
  • F.FR40                  +60  swapových bodů pro dlouhou pozici;  -60 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang