F.SUGAR a F.NATGAS rollover

swap-body

Včera, 20. června, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů F.SUGAR a F.NATGAS.

Výsledek vypořádání na základě konečného rozdílu futures činí:

– F. SUGAR       -28 swapoavých bodů pro dlouhou pozici;  +28 swapových bodů pro krátkou pozici;
– F. NATGAS    -22 swapových bodů pro dlouhou pozici;  +22 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang