F.WHEAT, F.SOYBEAN a F.CORN rollover

swapove-body-2

Včera 20. června, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů F.WHEAT, F.SOYBEAN a F.CORN.

Výsledek vypořádání na základě konečného rozdílu futures činí:

  • F. WHEAT -925 swapoavých bodů pro dlouhou pozici;  +925 swapových bodů pro krátkou pozici;
  • F. SOYBEAN +24675 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -24675  swapových bodů pro krátkou pozici;
  • F.CORN +11225 swapových bodů pro dlouhou pozici;  -11225 swapových bodů pro krátkou pozici;

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang