Fibonacciho kanál – Fibonacci analýza

fibonacci_channel-3335788

Trendové čáry vzniklé pomocí nástroje Fibonacciho kanálu jsou standardně umístěny v souladu s analyzovaným směrem vývoje trhu – na vzestupných úrovních v případě rostoucího trhu a opačně pro klesající trh. To lze převrátit přemístěním dvou základních čar.

Fibonacciho kanál se mírně podobá Fibonacciho obratům, trendové čáry však nejsou zakresleny vodorovně, nýbrž úhlopříčně.

fibonacci_channel-3335788

Tento nástroj vytváří na základě aktuálního směru vývoje trhu soubor rovnoběžných trendových čar – kanálů, kde lze očekávat možný zvrat v pohybu trhu. Kanály vycházejí z Fibonacciho poměrů: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, a 61,8 %. Interpretace signálů vydaných tímto nástrojem spočívá v tom, že pokud se ceny ocitnou v některém z těchto kanálů, spodní přímka se stává linií podpory a horní přímka liniií odporu.

V případě vzestupného vývoje trhu se základní čára vytvoří spojením dvou po sobě jdoucích tržních minim, zatímco v případě klesajícího trhu základna vznikne spojením dvou nejvyšších cen.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang