Gannův vějíř – klesající ceny, nástroje

Gannův vějíř se obecně využívá k určení trendů – obecného vývoje trhu a potenciálních linií podpory a odporu. Gannův vějíř patří k mnoha technikám, které vytvořil W. D. Gann za účelem bádání v oblasti pohybů cen.

K vytvoření Gannova vějíře je třeba, aby grafy měly shodné časové a cenové intervaly tak, aby se pohyb ceny v každém časovém intervalu rovnal úhlu 45 stupňů. Gann byl přesvědčen, že mezi cenou a časem existuje ideální rovnováha tehdy, když se ceny pohybují po přímce, která svírá s časovou osou úhel 45 stupňů.

gann_fann-4587143

Gannův vějíř vychází z Gannových teorií a skládá se z devíti trendových čar, které mají funkci linií podpory a odporu. Když cena prorazí jednou linií, měla by se pohybovat směrem k další linii. Nejdůležitější čárou Gannova vějíře je trendová čára 1×1(Gannova čára v úhlu 45 stupňů).

V závislosti na tom, zda se cena nachází nad nebo pod touto čárou, je naznačen býčí nebo medvědí trh. Vedle této hlavní trendové čáry Gann zakresluje dalších osm vedlejších trendových čar v úhlu větším či menším než 45 stupňů (čtyři ve větším a čtyři v menším úhlu než 45 stupňů). Tyto vedlejší trendové čáry představují přímky 1×2, 1×3, 1×4 a 1×8.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang