Horizontální kanál

horizontal_trend_channel-5382350

Při uplatňování příkazu stop loss v oblasti linií podpory a odporu horizontálního kanálu je třeba postupovat obezřetně.Někdy mají ceny tendenci se na krátký časový úsek těchto linií dotýkat nebo je dokonce překročit a pak se vrátit zpět do kanálu.

Horizontální kanál je formací, která kombinuje použití linií podpory i odporu a zobrazuje, že cena sleduje boční trend (sideways trend – též zvaný horizontální trend). Kupní a prodejní tlak jsou obdobné a cena se pohybuje do strany kanálem.

To lze pozorovat v dobách cenové konsolidace. Tento útvar patří k nejvýznamnějším a nejzákladnějším formacím na finančních trzích.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang