Index nákladů práce

index-nakladu-prace-2

Index nákladů práce možná účinně nezachycuje trendy nákladů práce, obzvláště ve srovnání s jinými zprávami, např. zprávou o zaměstnanosti, podává však jiné informace, jako např. přelévání zaměstnanosti mezi odvětvími a náklady na odměny.

Trh většinou sleduje mezičtvrtletní a meziroční vztahy v souvislosti s celkovými náklady práce, mzdami anebo platy a odměnami. Údaje z konce a začátku roku mohou být zkresleny odměnami vyplacenými zaměstnancům.

Index nákladů práce vyhlašuje čtvrtletně americké ministerstvo práce ke konci prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang