Detaily IPO GE Money

Záměr prodat českou GE Money je známý již rok. Prioritou GE byl prodej strategickému investorovi, což se nicméně evidentně nepodařilo, tak přichází na řadu „nouzové“ řešení, prodej přes pražskou burzu, který by se měl odehrát v 2Q2016.

Přinášíme vám pár základních informací. 

O IPO

 • Prodej banky je součástí globálního plánu GE prodávat nejádrová aktiva a banky různě po světě (strategie oznámena v dubnu 2015)
 • Vzhledem k tomu, že se bance nepodařilo najít strategického kupce, rozhodli se banku prodat na burze (samozřejmě to budou prezentovat tak, že dělají IPO, protože chtějí tuto exkluzivní příležitost nabídnout českým investorům atd.)
 • Prodej by měl být institucionálním investorům formou private placement a počítá se také s účastí tuzemských retailových investorů (detaily budou upřesněny v prospektu)
 • Nebudou vydány žádné nové akcie (čistý exit). Původní vlastník by se mi měl zpočátku nechat poměrně velký minoritní podíl, kterého se bude chtít zbavit po uplynutí lock-up (180 dní)
 • Emisi vedou Citi, Goldman Sachs a JP Morgan, listing agentem bude Wood&Co.
 • Celé IPO by se mělo odehrát během 2Q2016 – lze tedy očekávat květen nebo červen

Ocenění IPO

 • Banka má aktuálně vysoký „přebytek“ kapitálu nad rámec kapitálových požadavků, již nicméně oznámila, že si ještě před IPO současný vlastník vyplatí mimořádnou dividendu ve výši 4,5 mld. CZK (cca pětina kapitálu)
 • V médiích se píše o odhadech hodnoty banky mezi 25-90 mld. CZK. Důvodem tak širokého rozpětí je právě to, že nebylo jasné, jestli a jak vysokou mimořádnou dividendu si před IPO vyplatí. Nyní je zřejmé, že realita valuace bude ve spodní polovině uvedeného pásma
 • Náš první odhad dle valuace KB je, že reálně by se mohlo jednat o IPO v objemu kolem 30 mld. CZK
 • Banka indikuje, že bude vyplácet min. 70% zisku na dividendách

O GE Money

 • GE Money je 4. největší banka v ČR, má cca 1,2 mil. klientů, podíl na úvěrech v ČR cca 4%, 229 poboček a 2700 zaměstnanců
 • Tradičně se zaměřuje především na malé a střední podniky (SME) a retailovou klientelu
 • Má dvě hlavní divize: retail a commercial
 • Jejím 100% vlastníkem je GE Capital International Holdings Limited
 • Banka má roční normalizované zisky kolem 4 mld. CZK (vs např. KB cca 13 mld. CZK), vlastní kapitál mírně přes 20 mld. CZK (po výplatě mimořádné dividendy)

Chystá se také přejmenování této banky. Nové jméno by podle námi dostupných údajů mělo být zveřejněno během následujících týdnů.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang