Jack Ma o chudobě a co s tím

Jack Ma, zakladatel společnosti Alibaba, jednou řekl: „Nejhorší lidé pro to, abyste jim pomohli, jsou chudí lidé. Dejte jim něco zdarma, oni si myslí, že je to past. Řekněte jim, že je to malá investice, řeknou, že tedy nebude moc výnosná.

Řekněte jim jděte do velkých věcí, řeknou, že nemají peníze. Řekněte jim zkoušejte nové věci, řeknou, že nemají žádné zkušenosti. Řekněte jim, že je to tradiční obchod, řeknou, že je to těžké dělat. Řekněte jim, že je to nový obchodní model, řeknou, že je to MLM. Řekněte jim provozujte obchod, řeknou, že nebudou mít žádnou svobodu.

Řekněte jím ať se pustí do nového podnikání, řeknou, že nemají žádnou kvalifikaci. Ale mají některé věci společné: Milují ptát se na vše Googlu. Poslouchají přátele, kteří jsou stejně beznadějní jako oni, přemýšlí více než univerzitní profesor, ale dělají méně než slepec.“

A k tomu Jack Ma doplnil: „Prostě se jich zeptejte, co mohou dělat. Nebudou vám schopni odpovědět.“

Závěr

Místo toho, aby vaše srdce bilo rychleji, proč prostě nejednáte trochu rychleji? Místo toho, abyste o věcech jen přemýšleli, proč pro to něco neuděláte?

Chudí lidé selhávají kvůli jednomu společnému chování: Jejich celý život je o čekání.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang