Jak redaktor First Class vyhodil 105 tisíc oknem

Redaktor časopisu First Class Petr Casanova sepsal článek 7 důvodů, proč raději podnikat. Odkaz umístil na facebookovskou stránku časopisu a článek uvedl těmito slovy:

„Moje nejvyšší pokuta v zaměstnání byla 105.000 Kč.

Za chybu, kterou jsem nezpůsobil já, ale majitel.
Přijal jsem to, protože mi přidal 2 neocenitelné rady:
1) „Já mám pravdu a Vy budete poslouchat. Vždycky.“
2) „Když se Vám to nelíbí, odejděte.“
Za 105.000 Kč jsem zjistil, jak už za jeho chybu nikdy neplatit. Krásné úterý, Petr“

Nebudu zde polemizovat s pochybnou  hodnotou výše uvedených rad, ale jedno je jasné. Petr zaplatil 105.000 Kč zbytečně. V rámci pracovní smlouvy totiž nelze platně sjednat smluvní pokutu. Jedinou výjimkou je porušení konkurenční doložky. Podrobněji se touto problematikou zabývá článek Smluvní pokuta v pracovním právu právničky Magdy Vavruškové.

Samozřejmě, zaměstnanec je odpovědný za škodu, kterou při výkonu zaměstnání způsobí. Pokud ji způsobí úmyslně nebo v opilosti, tak bez omezení.  Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti naproti tomu nesmí přesáhnout čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, dosahovaného před způsobením škody.

Nic z toho ale není tento případ. Petr Casanova tedy vyhodil 105.000 Kč oknem a ještě se tím v podstatě chlubí. Ale proti gustu.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang