Jak vám s časovým rozlišením pomůže informační systém Money ERP?

1-informacni-system

Časové rozlišení je jednou z nejdůležitějších operací v účetnictví. Co ale vlastně tento pojem znamená a v čem vám s ním pomůže vhodný informační systém? Tyto dotazy zodpoví náš stručný průvodce.

V účetnictví je jednou ze základních zásad tzv. zásada akruálního principu. Ta vychází ze zákona o účetnictví a požaduje po účetních jednotkách vykazování hospodářských operací v tom období, kterého se věcně i časově týkají. Například náklady je tak třeba vykazovat v období, ve kterém došlo ke spotřebě, výdaje ve stejném období jako úbytek peněz a podobně.

Pro pořádek dodáme, že se to netýká všech případů. V některých případech je užití časového rozlišení nepovinné a jindy jej nejde použít vůbec. Do první skupiny patří například drobné částky s malým významem (tj. takové, které neovlivní celkový hospodářský výsledek), do druhé pak pokuty, manka a náhrady škod.

2-informacni-system-casove-rozliseni

Účty používané pro časové rozlišení

Pro časové rozlišení je v účetní osnově vyhrazena skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Ta sestává z následujících účtů:

  • Náklady příštích období (381)
  • Komplexní náklady příštích období (382)
  • Výdaje příštích období (383)
  • Výnosy příštích období (384)
  • Příjmy příštích období (385)

Uvedené účty se používají jen pokud známe přesnou částku, účel i období. Pokud některý z těchto parametrů neznáme, je třeba použít účty dohadných položek. Ty jsou následující:

  • Dohadné účty aktivní (388): částky, u kterých neznáme částku ani období,
  • Dohadné účty pasivní (389): závazky vůči dodavatelům v odhadové výši.

Usnadněte si práci s ERP systémem

Z výše uvedeného vyplývá, že při zpracování časového rozlišení se neobejdete bez množství administrativy a ruční práce. V malém objemu lze tuto operaci zvládnout ručně, při velkém počtu operací se ale práce vašich účetních může rychle stát nepřehlednou. Moderní informační podnikové systémy ale naštěstí nabízejí specializovaná řešení, díky kterým můžete zpracování časového rozlišení z velké části automatizovat.

Příkladem takového softwaru je ERP systém Money ERPvýkonný modulární ERP systém určený pro malé a střední podniky. V rámci široké nabídky modulů a funkcí pokrývajících různé oblasti rutinní činnosti firem naleznete i modul Časové rozlišení.

Ten umožňuje k účetním dokladům přidat záložku časového rozlišení, s jejíž pomocí lze zvolit časový úsek k rozpočítání faktury. U samotného výpočtu pak můžete nastavit roční, měsíční či kvartální periodu. Vytvoření návrhu časového rozlišení, generování jeho položek i zaúčtování návrhu již probíhá zcela automaticky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang