Jen ve vleku akciové burzy

Jen k dolaru klesá 0,1 %  d/d na 120,0. Trh drží úrovně kolem 120,0 díky posilování amerického akciového trhu přes nepříznivé fundamentální informace pro dolar a akcie. Hodně napoví vrcholící sezóna korporátních výsledků amerických firem.

Ty zatím přes místy překonané očekávání ziskovosti (ovšem nastavené nízko) spíše potvrzují poklesy tržeb, varování a opatrnost firem a obecně tedy nepříznivý dopad ze slábnutí světové ekonomiky a silného dolaru.

Japonská měna – jen

Japonská měna „jen“ má za sebou dlouhou a rozmanitou historii a stala se nedílnou součástí japonského finančního prostředí. Používá se při každodenních transakcích po celé zemi a je také hojně využívána při mezinárodních výměnách.

Jeny byly poprvé zavedeny v roce 1871 a nahradily tradiční zlaté a stříbrné mince používané v tehdejším japonském měnovém systému. Díky své dlouhé historii je jen považován za symbol stability a stal se důležitou součástí japonské finanční identity.

Moderní jen je vydáván ve formě mincí a bankovek. Mince se vydávají v nominálních hodnotách 1, 5, 10, 50, 100 a 500 jenů. Bankovky se tisknou v nominálních hodnotách 1000, 2000, 5000 a 10 000 jenů. Všechny bankovky mají po vnější straně vyražený rámeček, na kterém je uvedena nominální hodnota a rok vydání.

Jeny jsou mezinárodně uznávanou měnou a jsou široce přijímány jako platidlo v mnoha mezinárodních transakcích. Směnný kurz jenu k ostatním měnám se liší a lze jej zjistit ve směnárnách po celém světě.

Kromě toho, že se jen používá při každodenních transakcích, je také důležitou součástí japonských investičních schémat. Tato měna se často používá pro účely zajištění a je cenným aktivem v době volatility trhu.

Jen je často považován za bezpečnou investici, zejména v dobách globální finanční nestability. Důvodem je skutečnost, že Japonsko má ve srovnání s jinými zeměmi silnější ekonomickou historii, a také fakt, že japonská centrální banka, Bank of Japan, je významným měnovým hráčem na devizovém trhu.

Hodnota jenu je také silně ovlivňována vnějšími faktory, jako jsou mezinárodní vztahy a stav ostatních ekonomik. To může vést k náhlým výkyvům směnného kurzu, což z jenu občas činí rizikovou investici.

Celkově se japonská měna, jen, stala základní součástí finančního systému země a je důležitým aktivem v mnoha aspektech života. V důsledku toho je důležitým hráčem na devizových trzích a je považován za symbol stability v dobách hospodářských otřesů.

Trh USD/JPY

Trh USD/JPY vykazuje dlouhodobě silnou korelaci s akciovými burzami, spojení se ještě více utužilo v souvislosti s růstem nejistoty ve světové ekonomice a finančních trzích.

Vše samozřejmě souvisí s oslabením výhledu čínské ekonomiky a poklesu čínského akciového trhu koncem srpna, který se přenesl i na hlavní světové akciové trhy. Pokles cen akcií vede k poklesu tržních amerických úrokových sazeb, což stlačuje úrokový diferenciál v neprospěch dolaru a tlačí jej níže.  

Pohyb byl navíc vyšponován i modifikací fundamentálního výhledu světové a americké ekonomiky: Hrozící citelnější zpomalení čínské ekonomiky oslabuje americký export, společně s poklesy světových akciových trhů pak snižuje hodnotu amerického akciového trhu, zvyšuje nejistotu ekonomických subjektů a tím i jejich ochotu spotřebovávat a investovat a zpomaluje růst světové a americké ekonomiky.

Odkládá tak očekáváné zvyšování amerických úrokových sazeb, jeden z pilířů dlouhodobého posilování dolaru. Tyto aspekty budou v příštích týdnech nadále trh dominantně ovlivňovat.

Výkyvy a poklesy akciových burz z konce srpna nebyly zcela korigovány a dopad na americkou ekonomiku zrevidují až podzimní ekonomická data. Navíc přes snahu asijských vlád brzdit hospodářské slábnutí trend tohoto poklesu trvá a jako takový bude působit na světové trhy a světovou a americkou ekonomiku.

Technický pohled

Trh zůstává pod klíčovými podporami 120,0 – 122,1. Trh obecně těží z květnového růstového proražení dvouměsíční medvědí vlajky.

Ze střednědobého pohledu je tato formace druhým trojúhelníkem kvartální pololetní konsolidace, nad kterou trh od začátku roku vystoupal, čímž potvrdil růstový trend. Po poklesech na přelomu srpna a září ale trh pro další růst potřebuje potvrdit tyto podpory. Rezistence: 124,1, 125,3, 125,9 a 135,2.

Pokud se trh nad 120,0 trvaleji nevrátí, obchodníky budou zajímat podpory v podobě zóny 118,0 – 118,9, podpory 117,0 a regionu 115,5 – 116,1 či 114,4. Případný další pokles by již hodně narušil růstový trend a exponoval by region 112,3 – 112,7.

Fundamentální pohled

Trh dlouhodobě zohledňuje hospodářské fundamenty, tedy diferenciál vývoje japonské a americké ekonomiky a tím i jejich monetárních politik. Japonská ekonomika vykazuje nepřesvědčivý vývoj, těžce vybředává z dlouhodobých deflačních tlaků.  

BoJ dlouhodobě razí dlouhodobou strategii zvýšit nízkou inflaci. Proto banka stále udržuje silnou ultraexpanzivní monetární politiku, to dlouhodobě oslabuje jen, což k růstu inflace pomáhá. Naopak americké hospodářství solidně roste a vyplňuje produkční mezery a kapacity.

Fed tedy logicky signalizuje normalizaci podmínek finančních trhů zvyšováním hlavní úrokové sazby k vyšší, a tím i standardnější úrovni ještě letos, což vedlo ke globálnímu posilování dolaru.

Momentálně však přenos ekonomické slabosti ze zahraničí na americké hospodářství a poklesy akciových burz spojené s nejistotou ale odkládají zvyšování hlavní úrokové sazby a dolar oslabují.

Výhled

Klíčová ale zřejmě bude blízkost dlouhodobých rezistencí, tlak k významnější korekci tak poroste. Vedle toho pak se fundamentální aspekty a očekávání mohou hlavně v případě USA značně změnit případné pokračování slábnutí čínské/světové ekonomiky a světových akciových trhů a hlavně přenos na americkou ekonomiku a akciovou burzu.

S nejistotou by to podpořilo výraznější korekci dlouhodobého růstového trendu trhu USD/JPY.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang