Jen ve vleku akciové burzy

Jen k dolaru klesá 0,1 %  d/d na 120,0. Trh drží úrovně kolem 120,0 díky posilování amerického akciového trhu přes nepříznivé fundamentální informace pro dolar a akcie. Hodně napoví vrcholící sezóna korporátních výsledků amerických firem.

Ty zatím přes místy překonané očekávání ziskovosti (ovšem nastavené nízko) spíše potvrzují poklesy tržeb, varování a opatrnost firem a obecně tedy nepříznivý dopad ze slábnutí světové ekonomiky a silného dolaru.  

Trh USD/JPY vykazuje dlouhodobě silnou korelaci s akciovými burzami, spojení se ještě více utužilo v souvislosti s růstem nejistoty ve světové ekonomice a finančních trzích.

Vše samozřejmě souvisí s oslabením výhledu čínské ekonomiky a poklesu čínského akciového trhu koncem srpna, který se přenesl i na hlavní světové akciové trhy. Pokles cen akcií vede k poklesu tržních amerických úrokových sazeb, což stlačuje úrokový diferenciál v neprospěch dolaru a tlačí jej níže.  

Pohyb byl navíc vyšponován i modifikací fundamentálního výhledu světové a americké ekonomiky: Hrozící citelnější zpomalení čínské ekonomiky oslabuje americký export, společně s poklesy světových akciových trhů pak snižuje hodnotu amerického akciového trhu, zvyšuje nejistotu ek. subjektů a tím i jejich ochotu spotřebovávat a investovat a zpomaluje růst světové a americké ekonomiky.

Odkládá tak očekáváné zvyšování amerických úr. sazeb, jeden z pilířů dlouhodobého posilování dolaru. Tyto aspekty budou v příštích týdnech nadále trh dominantně ovlivňovat.

Výkyvy a poklesy akciových burz z konce srpna nebyly zcela korigovány a dopad na americkou ekonomiku zevidují až podzimní ekonomická data. Navíc přes snahu asijských vlád brzdit hospodářské slábnutí trend tohoto poklesu trvá a jako takový bude působit na světové trhy a světovou a americkou ekonomiku.

Technický pohled: Trh zůstává pod klíčovými podporami 120,0  – 122,1. Trh obecně těží z květnového růstového proražení dvouměsíční medvědí vlajky.

Ze střednědobého pohledu je tato formace druhým trojúhelníkem kvartální pololetní konsolidace, nad kterou trh od začátku roku vystoupal, čímž potvrdil růstový trend. Po poklesech na přelomu srpna a září ale trh pro další růst potřebuje potvrdit tyto podpory. Rezistence: 124,1, 125,3, 125,9 a 135,2.

Pokud se trh nad 120,0 trvaleji nevrátí, obchodníky budou zajímat podpory v podobě zóny 118,0 – 118,9, podpory 117,0  a regionu 115,5 – 116,1 či 114,4. Případný další pokles by již hodně narušil růstový trend a exponoval by region 112,3 – 112,7.

Fundamentální pohled: Trh dlouhodobě zohledňuje hospodářské fundamenty, tedy diferenciál vývoje japonské a americké ekonomiky a tím i jejich monetárních politik. Japonská ekonomika vykazuje nepřesvědčivý vývoj, těžce vybředává z dlouhodobých deflačních tlaků.  

BoJ dlouhodobě razí dlouhodobou strategii zvýšit nízkou inflaci. Proto banka stále udržuje silnou ultraexpanzivní monetární politiku, to dlouhodobě oslabuje jen, což k růstu inflace pomáhá. Naopak americké hospodářství solidně roste a vyplňuje produkční mezery a kapacity.

Fed tedy logicky signalizuje normalizaci podmínek finančních trhů zvyšováním hlavní úrokové sazby k vyšší, a tím i standardnější úrovni ještě letos, což vedlo ke globálnímu posilování dolaru.

Momentálně však přenos ek. slabosti ze zahraničí na americké hospodářství a poklesy akciových burz spojené s nejistotou ale odkládají zvyšování hlavní úr. sazby a dolar oslabují.

Výhled: Klíčová ale zřejmě bude blízkost dlouhodobých rezistencí, tlak k významnější korekci tak poroste. Vedle toho pak se fundamentální aspekty a očekávání mohou hlavně v případě USA značně změnit případné pokračování slábnutí čínské/světové ekonomiky a světových akciových trhů a hlavně přenos na americkou ekonomiku a akciovou burzu. S nejistotou by to podpořilo výraznější korekci dlouhodobého růstového trendu trhu USD/JPY.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang