Jitřenka – morning star

morning_star-8120651

Morning star je formací, kterou znázorňují tři svíce a která nasvědčuje zvrat v sestupném trendu (dolní bod zvratu – bottom reversal). První svíce je klesající. Druhá svíce může být rostoucí nebo klesající a při jejím otevření se mezi těmito dvěma svícemi vytvoří mezera (gap).

Tato mezera znamená, že nejvyšší cena druhé svíce je nižší než nejnižší cena první svíce.

Třetí svíce je rostoucí. V ideálním případě by měla být mezera i mezi druhou a třetí svící, tzn. nejnižší cena poslední svíce je vyšší než nejvyšší cena druhé svíce.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang