Konec bankovního tajemství

V oblasti bankovního tajemství nastanou velké změny. Ve více než 50 zemích světa bude nově zrušeno, má se tak zabránit daňovým únikům. Tyto státy, a patří mezi ně i Česká republika, podepsaly dohodu o automatické výměně informací o bankovních účtech. Mezi těmito zeměmi jsou dokonce i současné vyhlášené daňové ráje jako jsou Kajmanské ostrovy či Švýcarsko. Dohoda vznikla v rámci OECD a podepsalo ji i Česko. 

Po akci přichází reakce. Lze očekávat, že movití lidé, kteří nechtějí dávat svůj majetek na odiv, jej přesunou tam, kde bankovní tajemství stále ještě ctí. Třeba do bank v Asii. Efekt takovýchto kroků ze strany států je tedy diskutabilní. Nic se v současném světě nepřesunuje snadněji než právě finance. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang