Kupte si auto od finančáku. Na dražbě

O možnosti koupit levně nemovitost nebo auto v exekuční dražbě pořádané exekutorem většina lidí ví. Fakt, že podobné aukce provozují i finanční úřady, je znám málokomu.

Děje se tak v rámci tzv. daňové exekuce, kdy dražba věcí slouží k vymáhání daňových nedoplatků a nedoplatků na pokutách, které byly uděleny v daňovém řízení. Vymahatelem a zároveň oprávněným je finanční úřad.

Právní úprava daňové exekuce se nalézá v daňovém řádu a podpůrně se při ní užívá občanského soudního řádu. Exekuční titul pak představuje vykonatelný výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí ukládající peněžité plnění nebo vykonatelný zajišťovací příkaz.

O zahájení daňové exekuce rozhodne správce daně z úřední moci a to tak, že vydá vlastní daňový exekuční příkaz, který může znít na provedení exekuce přikázáním pohledávky, srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí nebo postižením jiných majetkových práv.

Náklady této exekuce se vymáhají současně s vymáhaným nedoplatkem. Namísto daňové exekuce může vymáhání dluhu svěřit soudnímu exekutorovi.

A teď to hlavní. Seznam dražeb v daňové exekuci najdeme v přehledu na této stránce. Některé nabídky vypadají zajímavě. Přejeme vám úspěšný lov a do nového roku vám také přejeme, aby se váš majetek nestal nikdy předmětem takové dražby. 🙂

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang