Spojené státy – makro

spojene-staty-makro

Hlavními odvětvími hospodářství je průmysl, který je druhý na světě a představuje 22 % HDP, přičemž předními průmyslovými odvětvími jsou technologický a ocelářský průmysl a průmysl zpracování ropy.

Služby představují 77 % HDP, hlavními sektory jsou finance a bankovnictví.

Dopad zemědělství na HDP je minimální, představuje totiž jen zhruba 1% HDP, hlavními produkty jsou přitom pšenice, kukuřice a hovězí maso

Spojené státy americké jsou z hlediska hodnoty HDP největší ekonomikou na světě, přičemž druhé a třetí místo zaujímá Čína a Japonsko. USA jsou i jednou z největších zemí s tržní ekonomikou, jak z hlediska rozlohy, tak i vzhledem k demografickým podmínkám.

Jednou z hlavních charakteristik je význam jednotlivých spotřebitelů jakožto hnací síly americké i globální ekonomiky. Spojené státy, se zhruba 309 miliony obyvateli a nominální hodnotou HDP na osobu ve výši přibližně 47 000 USD, mají ohromný vliv na hospodářskou situaci v Evropě a Asii i dalších regionech.

Americká ekonomika je považována za technologicky nejpokročilejší ekonomiku světa, přičemž klade značný důraz na výzkum a vývoj, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Společnosti i jednotlivci ve Spojených státech jsou pravděpodobně nejflexibilnější, pokud jde o vývoj nových výrobků, řízení lidských zdrojů a možnosti opatřit si kapitál, což je z ekonomického hlediska velice důležité.

Ve Spojených státech je běžné, že se priority používání státních zdrojů mění v souladu s požadavky aktuální zahraniční politiky. Časté konflikty na mezinárodní úrovni, jichž se USA účastní, zaměstnávají vojenský sektor průmyslu a navíc zvyšují spotřebu ropy. V důsledku toho obvykle vzrostou ceny ropy, a ačkoli je USA třetím největším producentem ropy na světě, je i jejím prvním světovým dovozcem.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou zemí se značným objemem výroby v rámci celosvětové produkce a americký dolar se podílí na zhruba 85 % mezinárodních měnových transakcí, obchodníci a investoři sledují mnoho ekonomických ukazatelů.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang