Míra nezaměstnanosti

mira-nezamestnanosti-2

Míra nezaměstnanosti společně s růstem HDP a inflací patří k hlavním faktorům, které charakterizují ekonomiku dané země.

Úroveň nezaměstnanosti patří k nejcitlivějším ekonomickým ukazatelům ze sociálního hlediska. Růst nezaměstnanosti snižuje úroveň disponibilních prostředků jednotlivých domácností i celkové životní podmínky. Rostoucí nezaměstnanost může také vytvářet určitý tlak na státní výdaje na zajištění tvorby nových pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti se také nazývá míra registrované nezaměstnanosti, protože zahrnuje počty žadatelů o práci, kteří jsou registrováni na úřadech práce.

Jednou z klíčových charakteristik míry nezaměstnanosti je, že reaguje se zpožděním. Jinými slovy, po ekonomickém poklesu se přirozeně zvýší nezaměstnanost. Když však dojde v ekonomice k oživení, může vysoká úroveň nezaměstnanosti přetrvávat, protože zaměstnavatelé jsou obezřetní v přijímání pracovních sil – než se míra nezaměstnanosti opět sníží, může uběhnout několik měsíců.

Růst nezaměstnanosti může naznačovat, že společnosti snižují počty zaměstnanců, z důvodu zhoršujících se ekonomických podmínek. Obecně jde o jeden z faktorů potenciální depreciace místní měny.

Míru nezaměstnanosti zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí měsíčně přibližně měsíc po referenčním období.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang