Námluvy mezi ČSA a Korean Air

Problémy ČSA jsou známy již delší čas a udržování této firmy nás všechny stálo již hodně peněz. Řešením bylo tuto firmu (či její část) prodat. Prodat ovšem firmu v takovém stavu a ještě za zajímavou cenu, to vyžaduje značnou dávku štěstí a moře práce. 

Po obeslání pěti desítek světových aerolinek s nabídkou k odprodeji ČSA se přeci jenom jeden zájemce ozval – Korean Air.

Co tedy Korejci nabízejí? Za 44% akcií ČSA odkoupených od aeroholdingu zaplatí v přepočtu 68 milionů korun. Znalecký posudek dříve ocenil 96procentní balík akcií vlastněný naší vládou na 148 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejstarších aerolinek na světě to jistě není radostná částka. Ovšem nakonec bude lepší dostat 68 mil. Kč a získat silného partnera, než se s firmou i nadále neúspěšně trápit a nechat v ní mizet další a další stovky milionů Kč z našich společných peněz. 

Součástí nabídky je mimochodem i právo Korean Air na nákup dalších akcií ve formě opce

Podle vyjádření Korejců je jejich zájmem vytvořit z Prahy tzv. hub. Hubem se v tomto případě myslí uzlové letiště, tedy letiště, kam bude Korean Air přivážet své asijské cestující a ti budou z Prahy „rozváženi“ dále po Evropě. A obráceně. Na oplátku chtějí Asiaté pomoci ČSA např. s rozvojem jejich dálkové flotily. 

ČSA je stále světoznámá značka. Je smutné prodávat takový podnik za takové směšné peníze, ale bohužel to odpovídá výsledkům této společnosti v poslední dekádě. Takže nezbývá, než s takovým obchodem souhlasit.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang