Neobyčejný trader Davide Biocchi: Skalpování musí mít nějakou myšlenku

Davide, když jste začínal s obchodováním, jak dlouho trvalo, než jste se svými výkony začal být spokojen?

Začínal jsem s obchodováním před 19 lety, je to tedy skoro 20 let. A samozřejmě během své kariéry jsem nebyl úspěšný každý den. Existovalo období asi dvou let, kdy jsem nebyl se svým výkonem spokojen.

Zhruba v letech 2003 až 2004 jsem se svými obchodováním nebyl spokojen, a došel jsem k tomu, že musím úplně změnit svůj styl obchodování. V roce 2004 jsem zcela změnil svůj přístup a začal jsem vytvářet pomocný software, který mi pomohl změnit můj obchodní styl.

To je TWBook, který je nyní součástí platformy Darvin?

Ano to je ono. To je ta část, která je součástí obchodní platformy společnosti Directa.

Takže jste se začal zaměřovat na obchodní objem?

Ano, začal jsem přemýšlet o tom, že musím zcela změnit můj obchodní přístup. Začal jsem se zabývat Market Profilem, obchodním objemem, začal jsem sledovat, co dělají na trhu velcí hráči, začal jsem obchodovat dlouhodobější trend a také skalpování trhu.

Tato změna obchodního přístupu způsobila, že se úspěch dostavil. Nicméně v dnešní době již tolik neskalpuji, protože trhy se změnily, máme zde plno automatických obchodních systémů a obchodovat krátkodobě je mnohem složitější.

Takže co si myslíte o algoritmickém obchodování?

Je nyní nedílnou součástí trhu. Ze začátku šlo o rychlé, ale nepříliš inteligentní systémy. Dnes jsou rychlé a inteligentní. Jsou to drahé systémy, které používají velcí hráči, ale nyní začínají AOS používat i menší hráči.

Nevím, jak se situace na poli AOS dál vyvine, ale počkám si, jak to dopadne. Já se v tom neangažuji, protože je to zcela jiná disciplína.

Kdyby si retailoví obchodníci pořídili automatické obchodní systémy (AOS), co budou dělat velcí hráči? Dojde k souboji mezi retailovými AOS a AOS velkých hráčů?

K žádnému souboji podle mě nedojde. Velcí hráči mají obchodní systémy typu black box, velmi sofistikované a velmi drahé.

Ale i kdyby malí hráči začali používat sofistikované AOS, pořád budou mít velcí hráči výhodu kratší odezvy, protože budou mít vždy možnost umístit své servery blíž burze. To si malí hráči nemohou dovolit, protože to je velmi drahé.

Takže nejlepší obchodní strategií pro retailové obchodníky je sledovat to, co dělají velcí hráči?

Ano, protože tím se retail vyhne souboji o nejkratší dobu odezvy, retail vždy může použít systém sledování trendu, ať již denního trendu, nebo dlouhodobého. Retail se tak může vyhnout i konkurenci poplatku, které mají velcí hráči kvůli objemům obchodů značně výhodnější a tedy se rychleji dostanou na úrovni nulového zisku, než retail.

Drobným obchodníkům tedy nezbývá než sledovat, to co dělají velcí hráči a následovat je?

Podlé mého názoru ano. To je základním rozdílem mezi velkými a malými hráči. Na obou stranách se nacházejí chytří lidé, ale pouze jedna skupina má kapitál, který dokáže pohnout trhem. Malí hráči nemají dostatek kapitálu, aby vytvořili trendový pohyb. Velcí hráči ano.

Předpokládejme tedy, že jako drobný obchodník chci začít hledat software, který se zaměří na aktivitu velkých hráčů. Mohu například začít používat váš software?

Podle mého názoru je to jediná cesta jak zjišťovat, co mají velcí hráči v úmyslu. Je třeba jít vždy s trhem, a to se člověk nedoví bez toho, co zrovna dělají velcí hráči. Můj software to umožňuje.

Není to psychologicky náročné, sledovat pouze to co dělají ti velcí a zařídit se podle toho? Vždyť i mezi retailovými obchodníky jsou inteligentní lidé, kteří mají vlastní názor na to, co se děje na trhu.

To je sice pravda, ale většina drobných obchodníků má tu vlastnost, že se mýlí a jde proti trhu, jde proti tomu, co dělají velcí hráči. Pokud chcete uspět, tak musíte vědět, že jako malý hráč nemáte možnost ovlivnit trhy. Musíte si umět přiznat, že to je jediná možnost jak uspět.

Musíte nakupovat, když velcí nakupují, prodávat, když prodávají. Jde o zkratku, která vám umožní být ziskovým obchodníkem, protože když budete obchodovat podle vlastního názoru, ocitnete se lehce na opačné straně trhu. Podle mého názoru musíte být natolik inteligentní a pokorní, že si to přiznáte a zařídíte se podle toho.

Takže svůj software jste vytvořil s cílem odhalit, co na trhu dělají silní hráči?

Ano, to bylo jeho hlavním cílem. Chtěl jsem vědět, co aktivita velkých hráčů naznačuje. Chystají se nakupovat? Chystají se prodávat? A podle této aktivity musím reagovat. Musím být disciplinovaný a nehledě na vlastní názor na to, jak by se mohl vyvíjet trh, musím se podřídit a následovat velké hráče.

Když vidíte aktivitu velkých hráčů, tak ji sledujete. To je chytré.

Ano, myslím si, že je to jediná možnost. Každý můžeme mít nějakou představu o dalším vývoji ale jediná cesta k zisku je sledovat to, co dělají ti velcí.

Naposledy jste mi vyprávěl o možnosti korelace mezi výskytem slov v Google Analytics a pohyby cen na akciovém trhu. Zkusil jsem porovnat špičky hledání slova „apple“ s pohybem cen akcií společnosti „APPLE“ a je tam ve čtyřech případech z pěti silný korelační efekt. To také vypadá na slibný obchodní systém do budoucna.

Výskyt hledání je na googlu je obvykle provázen aktivitou při uváděné nových modelů na trh a to je svázáno s větším počtem vyhledávání. Když je o něco zájem ve vyhledávači, může to končit nákupem výrobku a to se promítá do zisku společnosti a nepřímo do růstu cen akcií. Společnosti, o kterých se mluví, mohou na akciovém trhu růst.

Nicméně toto porovnávání je namáhavé. Musíte vědět, co hledáte a složitě to porovnávat.

Ano, zatím je to složité a zabere to hodně času. Tato metoda je vhodná spíš pro delší časové rámce, například pro investiční rozhodnutí. Pro krátkodobé časové rámce se až tolik nehodí, protože velcí hráči používají techniku „Buy the rumor, sell the news“. Nakupuj fámy, prodávej fakta.

Nakupují, když se o investiční příležitosti ještě tolik nemluví a prodávají, když to prosákne na veřejnost. V tu chvíli realizují své zisky, protože najdou dostatečný nákupní objemy pro své prodeje. Nicméně ve sledování aktivity na sociálních sítích a ve vyhledávání vidím budoucnost investování.

Potkáváme se často při příležitosti podobných příležitostí, jako je Money Expo. Jezdíte často do Prahy, co vás sem táhne?

Ano to je pravda. Je to dáno tím, že úzce spolupracuji s italskou společností Directa a v rámci propagace společnosti navštěvuji Německo, Slovensko, Českou republiku a tedy Prahu. Líbí se mi tady a jezdím sem rád. Jsou zde příjemní lidé a atmosféra je velmi přátelská.

Prý zde budete opět za měsíc přednášet o svém obchodním systému?

Ano 1. června v 9:00 budu vést seminář, takže kdo se ho chce zúčastnit, může se přihlásit. Místa zatím jsou. Budu vysvětlovat svoje strategie a svoji obchodní filosofii.

Viděl jsem na obrazovce váš obchodní indikátor a vypadá velmi zajímavě, červená a zelená kolečka je to hodně barevné.

Kromě klasických čísel pomáhá, když je indikátor vizuální. Vizualizace pomáhá rychle zjistit, co se na trhu děje. Kdo víc nakupuje, kdo víc prodává, která skupina obchodníků je zrovna aktivní. Na trhu nemáte moc času, než se nadějete příležitost je pryč. Když máte dobrou vizualizaci, rychlost vašeho rozhodování je mnohem rychlejší.

Jak mohu váš software získat?

Nejjednodušší je založit si reálný účet u společnosti Directa a zde v obchodní platformě získáte můj software. Částečně je zdarma, některé části jsou placené, ale cena je 20 euro měsíčně, což ve srovnání s ostatními není mnoho.

To opravdu není, vzhledem k tomu co jsem viděl.

Máte pravdu.

Když jsem vás viděl nedávno obchodovat před obecenstvem DAX, bylo to, jako když dirigent řídí orchestr. Buy, sell, buy, sell.

Děkuji, to mě pobavilo. Když obchoduji skalping, tak nevstupuji do velkých kontraktů, ale do minikontraktů, abych byl ve své zóně komfortu. Skalpuji denně hodinu dvě a za tu dobu jsem získal cit pro trh a hromadu zkušeností. Není to pro každého a špatně se to učí, v podstatě si musí každý najít svůj cit pro trh. Je to nepřenositelná zkušenost.

Kromě toho je to i poměrně nebezpečné, co se týká ztrát. Musíte být koncentrovaní a soustředění na trh. Ale je to jedna z obchodních technik, kterou používám. Kromě toho však ještě používám jiné obchodní techniky, například sledování trendu, swingové obchody atd. Ale i skalpování musí mít nějakou myšlenku a tou je skalpovat pouze ve směru, kterým se pohybují ti velcí hráči.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang