Oddělí UBS divizi investičního bankovnictví?

Americká aktivistická investiční společnost Knight Vinke Asset Management znovu vyzvala švýcarskou banku UBS k radikálnímu ořezání čí oddělení divize investičního bankovnictví z portfolia svých aktivit. Mezi její hlavní argumenty patří neúměrné riziko spjaté s investičním bankovnictvím a jeho negativní dopad na hospodaření a hodnotu banky.

UBS pod tlakem Knight Vinke Asset Management

Spor mezi vedením UBS a Knight Vinke se vleče již od května roku 2013, kdy Knight Vinke zaslala vedení, akcionářům i zaměstnancům UBS otevřený dopis, ve kterém banku vyzvala k likvidaci stávajícího portfolia a vyčlenění divize investičního bankovnictví ze skupiny UBS, která se dále zabývá správou majetku movitých klientu (wealth management) a bankovními operacemi ve Švýcarsku. Mezi hlavní argumenty Knight Vinke patří neúměrná rizikovost divize investičního bankovnictví, která vnáší nejistotu do všech aktivit banky a limituje tím UBS v dalším rozvoji, a její negativní dopad na výsledek hospodaření a hodnotu banky. Celá debata tak souvisí i s konceptem v Evropě tradičního univerzálního bankovnictví, kdy banka provozuje široké množství aktivit sahající od bankovních operací, přes správu majetku až po služby investičního bankovnictví, pod jednou střechou. Zatímco tento model byl v USA kritizován především za svůj podíl na finanční krizi z roku 2008, Knight Vinke poukazuje v případě UBS i na jeho ekonomickou smysluplnost.

Vyjádření předsedy představenstva UBS Axela Webera

K této otázce se naposledy vyjádřil v rozhovoru pro CNBC i předseda představenstva UBS, Axel Weber, který současnou strukturu banky obhajuje. Podle něj je divize investičního bankovnictví klíčová, protože právě ta umožňuje nabízet sofistikovaná strukturovaná investiční řešení pro movité klienty. Poukazuje také na skutečnost, že téměř polovina asijských miliardářů jsou klienty UBS a banka tak potřebuje demonstrovat svou všestrannost a schopnost postarat se o svěřené prostředky.

Knight Vinke naopak argumentuje tím, že hodnota schopnosti UBS nabízet investiční řešení poskytnuté vlastní investiční bankou je nižší než ta, kterou UBS ztrácí provozováním všech svých aktivit pod jednou střechou. Podle ní se to projevuje na ceně akcií a tržní kapitalizaci banky, která by mohla být vyšší. Prozatím se ovšem zdá, že Knight Vinke, která podle dostupných informací vlastní přibližně 1% akcií UBS, nebude mít sílu ani podporu mezi ostatními akcionáři UBS svoji strategii prosadit. Koncept univerzálního bankovnictví však pravděpodobně ani nadále nepřestane být kriticky diskutován.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang