Odhalené falšované víno bude likvidováno

Víno, do kterého výrobce přidá nelegálně vodu, alkohol, syntetická barviva nebo hrozny a hroznový mošt ze zemí mimo Evropskou unii, už neskončí v lihovaru, octárně nebo na využití pro průmyslové účely, jak to bylo doposud možné. 

Podle novely zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci nařídí inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) jeho likvidaci.

„Likvidace pančovaného vína zlepší situaci na trhu. Nepoctiví výrobci už totiž nebudou moci spoléhat na to, že zpracováním vína na ocet nebo líh získají aspoň částečný zisk. Naopak, budou muset uhradit náklady na likvidaci vína, které nebylo vyrobeno podle povolených postupů,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Přísnější pravidlo zamezí šíření nekvalitních nebo falešných vín neznámého původu na českém trhu. Dozorové orgány budou mít pravomoc nařídit zákonné zničení falšovaných vín, likérových vín, šumivých vín a částečně zkvašeného hroznového moštu.

V roce 2013 odebrala SZPI ke kontrole celkem 1056 vzorků vína, z nichž u 402 inspekce zjistila nedodržení zákonných požadavků v oblasti jakosti, falšování a bezpečnosti. Za pančování vína může být nepoctivý výrobce potrestán podle zákona o vinohradnictví a vinařství pokutou až 5 milionů korun.

Tolik z tiskové zprávy Ministerstva zemědělství. Ve sporu o to, zda odhalené falšované víno, které není zdravotně závadné, likvidovat či nechat přepracovat na lihoviny či ocet, zvítězil tvrdší přístup, jenž prosazoval Svaz vinařů ČR.

Zdravý rozum by samozřejmě velel napařit falsifikátorovi tučnou pokutu, ale nechat takové víno přepracovat (jak se děje např. v Německu). Už jen z důvodu obecné hospodárnosti a šetrnosti.

Problémem je zde ale přístup správních soudů, které došly k názoru, že pokuty nemají být likvidační. Toho využívají nepoctivé vinařské firmy. Při udělení pokuty se téměř automaticky odvolávají a napadají rozhodnutí správního orgánu u správního soudu. SZPI pak čeká několik let na výsledek sporu, který může skončit zrušením správního rozhodnutí.

V takové situaci zahrnují programově nepoctiví vinaři opakované pokuty za falšování vín do svého byznys plánu. Proto je povinná likvidace falšovaného vína jakousi odvetou ze strany (částečně) bezmocných státních orgánů a poctivých domácích vinařů.

Lze očekávat, že se takto budou likvidovat plné vagóny vína, což bude zřejmě medializováno s poukázáním na nehospodárnost státu. Zbývá jen doufat, že z podobných důvodů nebude například zakázáno stáčení sudového vína ve vinotékách. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang