P/E ukazatel a poměr – jak vypočítat

Koncept základního ukazatele P/E (Price/Earnings) je drobným investorům vesměs dobře známý. Jedná se o poměr ceny akcie vůči ročnímu čistému zisku na akcii.

Akcie společnosti Alfa kupříkladu stojí 100 Kč a čistý zisk na akcii je 10 Kč za rok. P/E je tedy 10, což je mimochodem vcelku solidní hodnota. P/E nad 15 může ukazovat, že je akcie drahá, P/E pod 5 může zase indikovat past na investory, jelikož tak nízká hodnota bývá často způsobená očekávaným poklesem zisku či velkou nedůvěru investorů v daný titul.

Lehkým „upgradem“ poměrového ukazatele P/E je PEG. Pod písmeny se skrývá anglické Price/Earning to Growth. Jedná se tedy o poměr P/E k míře ročního růstu. PEG se tak považuje za ukazatel, který má vyšší vypovídací hodnotu než pouhé P/E. Přesnost ukazatele závisí samozřejmě na vstupních datech.

Můžeme použít míru růstu za uplynulé období, pak je výsledné PEG označováno anglickým termínem trailing PEG. Můžeme také použít očekávanou míru růstu. Výsledný ukazatel pak označujeme termínem forward PEG. Velmi orientačním pravidlem je, že výhodný titul má PEG nižší než 1.

Pojďme se podívat na příklad:

Společnost Beta má P/E 10. Konsenzus analytiků, kteří akcii pokrývají, ukazuje očekávaný růst zisku 7%. 10/7 = 1,43.

Společnost Gama má P/E 15. Očekávaný růst zisku je podle analytiků 17%. 15/17 = 0,88.

Čistě podle ukazatele PEG se tedy společnost Gama zdá být lepší investicí.

Najdeme nějakou známou společnost s PEG pod 1? V současnosti to není snadný úkol. Žádné takové akcie v hlavních i vedlejších indexech S&P ani DJ nenajdeme. Akcie jsou v současnosti spíše nahoře. S PEG 0,93 však kupříkladu najdeme nám dobře známou společnost Alibaba Group Holding Limited (BABA), o jejíž zakladateli jsme nejednou psali.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang