Penzijní systémy v Evropě na cestě ke krachu

Penzijní systémy v řadě evropských zemí spějí v příštích desítkách let neodvratně k záhubě. Ten český nevyjímaje. Tedy pokud nenastane velký obrat kormidla. Proč tomu tak je?

Evropa má hned několik velkých problémů, které ohrožují penze v následujících desítkách let. Sešlo se totiž hned několik věcí najednou. Za prvé rodí se výrazně méně dětí. Pokud na jednu ženu připadá jako například v Portugalsku méně než 1,4 dítěte, znamená to, že vymíráme. Abychom udrželi alespoň stávající počet lidí, musí být na jednu ženu nejméně 2 děti.

Dále se nám díky lepším životním podmínkám a lepšímu zdravotnictví lidé dožívají podstatně vyššího věku. Což znamená, že v důchodovém věku tráví třeba i třetinu života. Tu třetinu, kdy musí populace v produktivním věku na jejich důchody přispívat. Díky tomu se nám budou čím dál více „kumulovat“ důchodci a bude čím dál méně lidí pracovat a „skládat se“ na jejich důchody.

Pokud v Evropě neproběhnou razantní reformy důchodových systémů, bude mít Evropa již brzy opravdu velké problémy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang