Většina brokerů, analytiků a portfolio-manažerů je nadprůměrně inteligentní

Mikuláš Splítek je poměrně čerstvým přírůstkem ve společnosti Erste Asset Management. Působí na pozici portfolio manažera a spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Předtím působil v Brokerjetu ČS, kde se staral o stovku nejdůležitějších klientů.

Ve své strategii se snaží kombinovat hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera. 

Dobrý den, můžete v krátkosti popsat svoji profesionální kariéru?

Od tohoto roku mám čest být portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Předtím jsem čtyři roky působil v Brokerjetu ČS, kde jsem se staral o stovku nejdůležitějších klientů.

Součástí mé práce byly i mediální výstupy, a tak jsem pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, a pro Roklen24 píši Seriál investičních nápadů.

Jaká je vaše investiční filozofie?

Ze tříd aktiv se zabývám pouze akciemi. Jinak nemám přesně nalinkovanou strategii, protože bych tím přicházel o cennou flexibilitu. Výhoda portfolio manažera oproti vlastníkovi firmy je právě možnost vybrat si ze stovek různých společností, a navíc výběr měnit v čase. Kompenzuje to zřejmou nevýhodu, a totiž, že nikdy nebude o firmě vědět tolik co majitel.

investiční filozofie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera. Dívám-li se zpět, tíhnu k menším firmám (kapitalizace 0,5 – 5 mld. USD) z regionů Severní Ameriky a západní Evropy.

Jaké máte výsledky v obchodování?

Mám poměrně limitovanou profesní historii, takže budu mluvit o historické výkonnosti mého osobního portfolia. Na burze jsem začal obchodovat v roce 2005, a od té doby jsem dosáhnul průměrného ročního zhodnocení 13,5%. Jelikož obchoduji v různých regionech, měnou pro výpočet je EUR, a finální číslo je po odečtení všech nákladů a daní.

Jste odměňován podle výkonu, nebo paušálně a jaký to má vliv na vaši úspěšnost?

Má odměna je kombinací fixu a výkonností složky. Vlastní peníze pochopitelně investuji do stejných firem, které doporučuji klientům či k nákupu fondu. Výkonnostní složka se tedy časem stává čím dál důležitější. 

Myslíte si, že investování do hodnoty má v dnešní době ještě smysl?

Investování je o hledání vztahu mezi cenou a hodnotou, otázka se mi tedy zdá trochu zavádějící. Je-li myšleno hodnotové investování (Value Investing) jako investiční strategie vystavěná právě okolo myšlenek B. Grahama a D. Dodda (kniha Security Analysis), pak odpovídám: Jednoznačně ano.

Jelikož vnímání hodnoty je do určité míry subjektivní, a tedy se liší mezi účastníky trhu, vždy budou existovat „chybně“ oceněné společnosti, a tedy hodnotové příležitosti.

Co je investování do hodnoty?

Hodnotové investování je investiční přístup, který spočívá v identifikaci akcií nebo jiných aktiv, která jsou na trhu považována za podhodnocená. Je založeno na principu, že skutečná hodnota společnosti nebo aktiva nemusí být vyjádřena jejich aktuální tržní cenou. Hodnotoví investoři se snaží nakupovat tato aktiva za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota, a očekávají, že budou profitovat, až se jejich tržní hodnota časem zvýší a bude odrážet jejich skutečnou hodnotu.

Hodnotoví investoři obvykle analyzují různé finanční ukazatele a indikátory, jako jsou zisky, peněžní toky, účetní hodnota a dividendový výnos, aby odhadli vnitřní hodnotu společnosti. Vyhledávají společnosti s pevnými základy, konkurenční výhodou a bezpečnostní rezervou neboli výrazným rozdílem mezi odhadovanou vnitřní hodnotou a aktuální tržní cenou.

Hodnotové investování je často spojováno se známým investorem Benjaminem Grahamem a dále popularizováno jeho žákem Warrenem Buffettem. Tito investoři zdůrazňují význam nákupu akcií se slevou oproti jejich vnitřní hodnotě, což podle nich zajišťuje vyšší pravděpodobnost dosažení dlouhodobého investičního úspěchu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang