Je Řecko jádrem krize?

Začátek tohoto týdne na finančních trzích naplňuje zejména očekávání jednání Řecka se soukromými věřiteli o řešení řeckého dluhu. Víkendová jednání přinášela rozporuplné signály, klíčem ke kompromisní dohodě je výše odpisu řeckého dluhu a restukturalizace zbývajícího dluhu (úroková sazba, délka splatnosti).

V této souvislosti trhy s velkou pozorností očekávají zasedání a komentáře ministrů financí Eurozóny (Euro Group) dnes respektive úterní setkání ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN). V posledních týdnech vedoucí představitelé Eurozóny a ujišťovali trhy o důležitosti řešení problému cestou zachování celistvosti Eurozóny.

K tomu je  důležitá koordinace čelních institucí Eurozóny resp. EU včetně ECB a MMF s privátními věřiteli. Závěry jednání a dohod mohou dále přispět k uklidnění na finančních trzích či posílení eura nebo mohou eskalovat napětí do nečekaných rozměrů.

Řecko je epicentrem a symbolem současných potíží Eurozóny. Řešení celé dluhové krize však nespočívá ani tolik v nápravě poměrů této středomořské zemi, existence jednotné evropské měny nebo dalším prohloubení politické integrace.

Evropa včetně Eurozóny dlouhodobě zápolí s nedodržováním Paktu růstu a stability, tedy základním dokumentu současné měnové unie.

Fiskální disciplína a jak ukazují poslední dekády její vynucení třeba i formou ústavního zakotvení mohou být kompromisním klíčem řešení podobných krizí a pilířem evrpské politické stability a pevné měnové unie v tomto století. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang