ROC – rychlost pohybu cen – míra změny

momentum_roc-6858544

Indikátor hybnosti, též známý jako Rate of Change (ROC), zachycuje rychlost pohybu cen. Konstrukce tohoto oscilátoru je jednoduchá, protože podle jeho vzorce se počítá procentní změna mezi skutečnou tržní cenou a zavírací cenou, ke které došlo před určitým časovým úsekem. Indikátor hybnosti se standardně počítá na základě posledních 14 období.

Indikátor hybnosti kmitá okolo přímky představující hodnotu 100. Vychýlení indikátoru hybnosti nad hodnotu 100 zachycuje rostoucí trh v daném období. Hodnoty pod 100 signalizují klesající tendenci trhu, zatímco delší období oscilací v blízkosti hodnoty 100 představuje horizontální trh.

momentum_roc-6858544

Interpretace indikátoru hybnosti zahrnuje případné divergence mezi pohyby trhu a indikátorem, jeho krajní hodnoty zachycují také překoupení/přeprodání trhu. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang