Stochastický oscilátor, divergence s tržní cenou

Stochastický oscilátor byl vytvořen dr. Georgem C. Lanem a zachycuje aktuální rychlost trhu ve vztahu k pohybům cen v minulosti. Porovnává aktuální tržní cenu s krajními hodnotami pozorovanými v nedávném období.

Hodnoty stochastického oscilátoru jsou standardizovány tak, že se vždy pohybují v pásmu od 0 do 100. Jeho konstrukce obsahuje také signální linii, tj. jednoduchý klouzavý průměr hlavního indikátoru.

Za nejdůležitější signály, které dává stochastický oscilátor, se považují divergence s tržní cenou, přičemž se stochastik pokládá za předstihový ukazatel. Navíc se oscilátor pohybuje v pevném rozmezí, interpretace může tedy zahrnovat i identifikaci stavu překoupení/přeprodání trhu. Za klíčové úrovně se obvykle považují hodnoty 20 a 80.

K signálům zvratu v trendu dochází, pokud hodnota indikátoru roste z hodnot nižších než 20 – býčí zvrat trendu – nebo klesá z hodnot vyšších než 80 – medvědí zvrat trendu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang