UJAK podruhé: studium jako sázka do loterie?

Můj článek o Univerzitě Jana Amose Komenského vcelku pochopitelně vzbudil určité emoce. Někdo dokonce nabyl dojmu, že bezdůvodně pomlouvám kvalitu výuky na škole. To ale není pravda. Co se týče samotné výuky, k té jsem se vůbec nevyjadřoval. Nemám dost podkladů k tomu, abych ji hodnotil.

Ve svém článku jsem z velké části zrekapituloval a pospojoval fakta, která byla v uplynulých letech zveřejněna v jiných médiích, a která se týkají i jiných soukromých vysokých škol. Vím, že univerzita má v řadách svých vyučujících i velmi uznávané osobnosti, například prof. Zdeňka Heluse. Kritizuji zde něco jiného.

Zcela evidentně jsou na UJAKu ohýbány všeobecně uznávané akademické standardy. Ještě bych to, přinejmenším z podnikatelského hlediska, chápal v situaci, kdy by šlo o jediný způsob, jakým škola může dosáhnout alespoň nějakého, i když hubeného zisku. To ale rozhodně není ten případ.

Doc. Chaloupka zde dlouhodobě „jede na hraně“ kvůli maximalizaci hodnoty pro jediného vlastníka školy, kterým je on sám. Čistá marže školy je minimálně 50%. O kolik ze svého 150-milionového zisku by doc. Chaloupka přišel, kdyby tyto standardy jeho škola dodržovala? O 10, 20 nebo snad o 30? Pořád by měl krásně ziskový podnik, kde by většina platících zákazníků dostala to, co očekává. Tedy nejen titul, ale i kvalitní vzdělání, které by bylo všeobecně uznáváno potenciálními zaměstnavateli absolventů UJAKu.

Zhruba před měsícem prošuměla slovenskými médii menší aféra. Společnost Damon, která se zabývá návrhem a výrobou nábytku, hledala ekonoma – logistu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby v inzerátu „natvrdo“ neuvedla seznam „neakceptovatelných“ škol:

„Daná pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventov nasledujúcich vysokých škôl:

  • Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
  • Vysoká škola Sládkovičovo
  • Paneurópska vysoká škola
  • ostatné vysoké školy s odborom sociálna práca
  • vysoké školy s odborom masmédiá a masmediálna komunikácia
  • vysoké školy s odborom environmentálny manažment

Zpravidla však zaměstnavatelé takový seznam samozřejmě nezveřejňují. Jejich personalisté jej vedou pouze pomyslně a absolventům „nežádoucích“ škol se prostě jenom neozvou zpátky. V USA a čím dál častěji i u nás to je naprosto běžná věc. A díky aférám UJAKu mám velkou obavu, že na onom seznamu mnohých personalistů figuruje i tato soukromá univerzita.

Učitele či zdravotníky, kteří si studiem na UJAKu pouze doplňují vzdělání, aby si mohli udržet současnou pozici, toto trápit nemusí. Stejně tak to dosud nemuselo trápit vyšší státní úředníky – středoškoláky, kteří si pomocí titulu ze soukromé vysoké školy „legalizovali“ pozici, na kterou byli politicky dosazeni. Všichni ostatní jsou v ohrožení. Zaplatí školné v řádu statisíců za vzdělání a titul, který jim nakonec může být k ničemu. Pokud jim tedy před absolutoriem školu rovnou nezruší.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang