Víme proč jsou lidé bohatí a proč jsou lidé chudí

Pro dnešek jsem si pro vás připravil jednu velmi prostou myšlenku. Myšlenku tak prostou, že by se mohl někdo i urazit. Myšlenku, která funguje již mnoho let a staletí a bude fungovat mnoho let a staletí i po té, co my už tady dávno nebudeme. Z nějakého záhadného důvodu se jí v naší zemi řídí naprostá menšina lidí. Čím to je způsobeno, to bych si dovolil nechat na vaše posouzení.

O co jde? Možná jste si toho všimli, možná ne. Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedna je větší. Jedna je menší. Ta větší skupina, to jsou lidé, kteří téměř celý život trpí nedostatkem peněz. Jakoby se proti nim život v tomto spiknul a finance se jim permanentně nedostávají. Jsou to lidé, kteří penězům moc nerozumí. Nepovažují za důležité se v této oblasti vzdělávat a učit se nové věci. Čekají, že peníze přijdou samy. Že to nějak dopadne. Že na to přeci mají právo. Nedopadne. Jejich finanční situace připomíná list ve větru. Nahoru. Dolů. Doprava. Doleva. Do bláta. „Proč se nám jenom nedaří a kdy začne?“

Druhá skupina – ta menší – má k penězům poněkud jiný přístup. Snaží se jim porozumět. Snaží se, aby peníze pracovaly za ně a násobily jejich úsilí a čas. Učí se nové věci. Mají hlavy „dokořán otevřené“. Účastní se třeba finančních a investičních seminářů a kongresů. Nevnímají peníze jako cíl, spíše jako prostředek k dosažení cílů. Nekupují si „kraviny“ a zbytečnosti. Spíše hovoří o a vytvářejí aktiva a finanční toky. Nevěnují energii naříkání a litování se, využívají ale mnoho energie na přemýšlení. Jednoduše peníze pracují pro ně. 

Velmi zajímavý je vztah mezi jednou a druhou skupinou a pokud jste zaměstnanec, nebude se vám to asi moc líbit. Ta větší skupina totiž většinou pracuje pro tu menší skupinu. Aby to bylo ještě horší, tak rozdíly se v poslední dekádě jenom prohlubují. A nejde jenom o Česko. A tak se peníze přesouvají čím dál více od větší skupiny k té menší. Skoro jako by peníze věděly, kde se budou mít lépe a kdo se o ně bude lépe starat. Kde se budou množit.

A jedna výzva na závěr. Je to spravedlivé nebo to spravedlivé není? Obávám se, že spravedlivější to již být nemůže. Všechno je to dáno tím, jak jsou lidé ochotni používat svůj mozek a vzdělávat se v této pro život tak důležité oblasti. Tady vůbec nejde o to, zda jste začali s penězi či bez nich. Všechno je to pouze ve vaší hlavě. Ve vašich aktivitách a v učení se finanční dovednosti. Zvyšování si finanční gramotnosti. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang