Vrtné soupravy na poklesu, ropa stále pod tlakem

Těžaři v USA odstavili nejvíce vrtných souprav od roku 2012. Počet souprav poklesl o 37 jednotek na 1499. Pokud se ale podíváme na data detailněji, pouze 6 odstavených vrtných souprav bylo horizontálního charakteru. Klesá převeším počet vertikálních (starších a dražších) vrtných souprav. Majorita změn probíhala dále mimo hlavní těžební pánve Barnett, Eagle Ford a Permian, což je zklamáním, neboť v těchto oblastech je horizontální těžba největším zdrojem nadprodukce.

Tato data nám signalizují, že těžaři přesouvají svoji pozornost do nejekonomičtějších typů těžby, do oblastí, kde je již rozvinutá infrastuktura a většina investic již byla provedena a zaplacena, tedy do míst, kde jsou schopni těžit za provozní náklady. Jak jsem uvedl v minulém článku, náklady se zde pohybují kolem 30 dolarů za barel, což umožní těžařům tvořit cash-flow a splácet dluhy. I přes pokles vrtných souprav dokáží těžaři díky zaměření se na nejlepší vrty zvyšovat produktivitu a proto bude těžba mírně růst i do roku 2015. Počet vrtných souprav by však měl postupně s nízkou cenou ropy a vyčerpáváním nejlepších nalezišť dále klesat.

Poslední statistika vyznívá stále negativně a znamená, že ropa bude i nadále pod tlakem. Koncentrace těžby v nejlepších nalezištích ovšem znamená, že jakmile budou tyto oblasti vytěženy, nákladová křivka břidlicové ropy se bude posouvat postupně výše.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang