Výrobní indexy nákupních manažerů, PMI Manufacturing

pmi-manufacturing-2

Výrobní index nákupních manažerů sleduje změny ekonomických podmínek v českém průmyslovém sektoru. Průzkum je založen na dotaznících, které vyplňují vedoucí zásobovacích oddělení výrobních podniků, a odráží dynamiku nových objednávek v rámci sektoru.

Dotazníky zpracovává Markit Economics, společnost specializovaná na sestavování obchodních průzkumů a ekonomických indexů.

PMI může být dobrým ukazatelem budoucí monetární politiky České národní banky

Zveřejňovaný index PMI se měří v bodech a z jeho vzorce vyplývá, že výsledky přesahující 50 bodů signalizují rostoucí pozitivní klima, zatímco hodnoty pod 50 bodů odrážejí zhoršující se ekonomické podmínky.

Interpretace údajů na finančních trzích je přímočará, protože lepší než očekávané údaje a jejich pozitivní dynamika významně podporují aktiva umístěná v České republice a měnu, zatímco zhoršující se ekonomické klima může přimět účastníky trhu k prodeji české koruny.

PMI se zveřejňuje v závislosti na sektoru během prvních tří dnů měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Do konce následujícího měsíce po referenčním období se vydávají rozšířené údaje PMI.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang