Zemní plyn – cena, obchodování

zemni-plyn-2

Zemní plyn je využíván jako zdroj energie (výroba elektrické energie, pohon motorových vozidel, topení apod.) a také jako surovina pro chemický průmysl.

Cena zemního plynu na burze se uvádí v amerických dolarech za MMBTU (milion BTU); přičemž BTU (British Thermal Unit) znamená britskou tepelnou jednotku. 1 BTU odpovídá 1 055,05585 J (Joule).

Neobsahuje síru ani těžké kovy, přičemž má vyšší energetický obsah než tuhá paliva. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných fosilních paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin, a proto je nazýván ekologickým palivem.

Těží se ze země nebo z mořského dna a vyskytuje se v ropných a uhelných ložiscích. Před jeho distribucí ke spotřebiteli se upravuje a přidává se do něj zapáchající plynová složka, aby jej bylo možné v případě úniku cítit.

Ve vozidlech se využívá ve stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG). Na rozdíl od nafty a benzinu motory spalující zemní plyn produkují minimum škodlivých exhalací.

Hlavními producenty jsou Rusko, USA, Kanada, Alžírsko, Norsko. Největšími importéry jsou USA, státy EU (Německo, Itálie, Velká Británi, Francie, Španělsko) a Japonsko.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang