Změna dodavatele plynu – časté otázky

Pokud někdo přemýšlí nad změnou dodavatele plynu, určitě ho trápí spousta otázek. Může dodavatele plynu změnit každý? Vyplatí se změna dodavatele? Nejen na tyto otázky odpoví tento článek.

Mnoho lidí se dostalo do situace, kdy muselo změnit dodavatele plynu. Ať už kvůli lepším tarifům, nebo odstěhování se do jiného města. Není třeba se ničeho obávat.

Změna dodavatele plynu může být snadný proces, pokud člověk ví, co dělat! Následující článek přináší odpovědi na všechny zásadní otázky týkající se změny dodavatele plynu.

Může dodavatele plynu změnit skutečně každý?

Ano, každý zákazník má právo zvolit si svého dodavatele plynu. Může si vybrat z nabídky téměř 20 dodavatelů, kteří působí po celé ČR.

Vyplatí se změna dodavatele plynu?

Díky výběru dodavatele s lepšími cenami lze za plyn ročně ušetřit několik stovek až tisíců korun. Čím vyšší je spotřeba plynu, tím vyšší budou roční úspory.

Existuje mnoho online srovnávačů tarifů, které pomohou zjistit, který dodavatel nabízí nejlepší tarif. Porovnávač tarifů umožní vybrat si, který tarif je nejvýhodnější. Klient se také dozví, jaké další služby dodavatel nabízí.

Stačí se podívat do kalkulačky plynu, která ihned prozradí, kolik lze při roční spotřebě plynu uspořit oproti dosavadnímu dodavateli.

Z jakých tarifů plynu si lze vybrat?

Naprostá většina dodavatelů plynu nabízí jen jeden tarif plynu. Nicméně u některých dodavatelů si již lze vybrat i ze speciálních, obvykle časově omezených nabídek na garantovanou (fixovanou) cenu plynu po určité období.

Co se změnou dodavatele plynu změní pro odběratele? Bude třeba vyměnit plynoměr nebo potrubí?

Změna dodavatele plynu neobnáší žádné zásahy do plynoměru či potrubí. Zákazníkovi pouze začnou chodit faktury od nového dodavatele s nižší částkou za spotřebovaný plyn.

Je změna dodavatele plynu náročná? Jak probíhá?

Změnit dodavatele je snadné. Postup je následující:

  • nejdříve si pomocí kalkulačky plynu zákazník najde dodavatele, který je nejvýhodnější.
  • pokud se následně rozhodne k vybranému dodavateli přejít, stačí jen vyplnit a podepsat smlouvu s plnou mocí.
  • smlouvu není třeba nikde složitě hledat. Nový dodavatel zájemcům pomůže a bezplatně ji společně s dalšími potřebnými dokumenty pošle poštou domů.
  • na základě plné moci pak nový dodavatel vyřídí veškeré administrativní a technické úkony spojené se změnou dodavatele (například výpověď stávající smlouvy u dodavatele).

Změna dodavatele plynu může být časově náročná. Pokud je však zákazník obeznámen s procesem změny dodavatele, můžete ušetřit čas i peníze a získat lepší tarify a služby.

Jak dlouho trvá změna dodavatele plynu?

Proces přechodu k novému dodavateli závisí na délce výpovědní doby u stávajícího dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta jsou 1–3 měsíce.

Platí se při změně dodavatele plynu nějaké poplatky?

Za změnu jako takovou se žádné poplatky neplatí, neboť změna dodavatele plynu je ze zákona zdarma. U některých dodavatelů se však lze setkat s určitými (tzv. aktivačními či registračními) poplatky za uzavření smlouvy.

Lze znovu změnit svého dodavatele plynu, jestliže nový nevyhovuje?

Ano, dodavatele plynu lze ze zákona změnit vždy jednou za 6 měsíců.

Jak se zjistí roční spotřeba plynu?

Celkovou roční spotřebu zákazník najde na poslední faktuře od dodavatele plynu. Jestliže tuto fakturu nemá, online kalkulačka snadno vypočte orientační hodnoty spotřeby. Stačí zadat, k čemu se plyn v domácnosti využívá (vaření, ohřev vody, vytápění).

Kde se zjistí datum platnosti a účinnosti smlouvy?

Datum platnosti smlouvy nastává v den, kdy zákazník s dodavatelem smlouvu podepsal. Datum účinnosti pak započíná v dalším kalendářním dni, který následuje po dni ukončení smlouvy s dosavadním dodavatelem plynu.

Co všechno se platí ve faktuře za plyn? Z čeho se skládá cena plynu?

Konečná cena plynu se skládá ze dvou částí, z regulované a neregulované složky.

V regulované části ceny, která tvoří asi 24 % z celkové ceny, se platí zejména za přepravu a distribuci plynu. Regulovaná složka je každoročně pevně stanovena státním Energetickým regulačním úřadem a dodavatelé do ní nemohou zasahovat.

Neregulovaná část, což je více než 70 % celkové ceny plynu, je určována dodavateli. Zahrnuje cenu za samotný zemní plyn a za uskladnění plynu v podzemních zásobnících.

Výši těchto cen stanovuje každý dodavatel podle své obchodní strategie. Po součtu všech položek se k výsledné ceně ještě přičítá daň z přidané hodnoty (DPH).

Jak často a kdy se mění ceny zemního plynu?

Celková cena plynu se skládá ze dvou částí (regulované a neregulované), přičemž státem regulované složky ceny, určované Energetickým regulačním úřadem, se mění jednou do roka, vždy k 1. lednu.

Neregulovaná složka ceny stanovená dodavatelem se pak mění obvykle jednou za čtvrt roku (zpravidla od 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října). Někteří dodavatelé však v rámci speciálních tarifů nabízí fixaci svých cen plynu na určité období (například po dobu 1 roku).

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu?

Distributor plynu zajišťuje přenos plynu prostřednictvím plynárenské soustavy až do domácnosti. V rámci regulovaných cen proto člověk platí za přepravu a distribuci plynu a údržbu „potrubí“.

Mezi distributory neexistuje konkurence. Území ČR je rozděleno mezi 6 distribučních společností – RWE Energie, Jihomoravská plynárenská (JMP Net), Severomoravská plynárenská (SMP Net), Východočeská plynárenská (VČP Net) – tyto 3 společnosti však spadají pod RWE, dále E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce.

Distributora změnit nelze, je pevně určen místem vašeho bydliště.

Dodavatel plynu pak dodává samotný plyn, který se doma využívá. V rámci neregulovaných cen tedy zákazník platí cenu za skutečně odebraný plyn. Může si vybrat, od koho a za jakou cenu bude plyn kupovat.

Dodavatelů plynu působí na trhu bezmála 20, a to po celé ČR. Smlouvu lze uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor je povinen plyn přes svou distribuční síť propustit.

Co je to dodavatel poslední instance?

Je to dodavatel plynu, který musí za určitých podmínek dodávat plyn domácnostem za ceny určené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatel poslední instance dodává plyn v případě, že stávající dodavatel plynu není schopen zákazníka nadále zásobit.

Co když nový dodavatel zkrachuje? Nezůstane zákazník bez plynu?

Pokud dodavatel plynu zkrachuje, není třeba se bát, že člověk zůstane bez plynu. Na dodavatele totiž má ze zákona právo, proto ho v takovémto případě převezme tzv. dodavatel poslední instance.

Po dobu, než si zákazník sežene jiného dodavatele, bude dodávat plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Jak se přepočítává spotřeba v m3 na MWh? Kolik MWh je 1 m3 plynu?

Spotřeba v m3 je uvedena na plynoměru, ve faktuře však dodavatel vyúčtuje spotřebu v MWh. Pro přesný výpočet se používá koeficient závislý na teplotě a atmosférickém tlaku.

I bez znalosti přesných údajů si však tyto jednotky můžete orientačně přepočítat pomocí vzorečku 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Komu se nahlašují problémy v dodávkách plynu nebo poruchy na plynoměru či potrubí?

Jakékoliv poruchy na plynoměru a potrubí či výpadky v dodávkách plynu se vždy nahlašují příslušnému distributorovi, který je pevně stanoven podle místa bydliště.

Například pokud někdo bydlí v Praze, kontaktuje společnost Pražská plynárenská Distribuce, plzeňská domácnost se obrátí na RWE Energie a domácnost z Českých Budějovic nahlásí poruchu na E.ON Distribuce.

Kdo dělá odečet plynoměru a kolikrát ročně se provádí?

Odečet plynoměru provádí distributor, a to zpravidla jednou ročně.

Kdo kontroluje trh se zemním plynem?

Kontrolu nad trhem s plynem má Energetický regulační úřad, který vytváří pravidla a dohlíží na jejich dodržování.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang