Cena zemního plynu na burze – kolik stojí aktuálně 2024

Cena zemního plynu je často ovlivňována nepříznivými povětrnostními podmínkami, nárůstem těžby, zvýšenou hospodářskou aktivitou a dostupností substitutů. Se zemním plynem se obchoduje na New York Mercantile Exchange (NYMEX), největší komoditní futures burze na světě.

Přestože zemní plyn vznikl před miliony let rozkladem mikroorganismů, jako hojně vyhledávaný zdroj energie (elektřiny a paliva) a průmyslová surovina je používán teprve od přelomu 18. a 19. století.

Zemní plyn je směs hořlavých plynů, které se přirozeně nacházejí v zemské kůře. Hlavními složkami zemního plynu jsou metan a další uhlovodíky, jako jsou ethan, propan a butan, spolu s určitým množstvím dusíku, oxidu uhličitého a vodní páry.

Zemní plyn je přirozeně bezbarvý a bez zápachu, avšak je-li plyn používán pro domácí spotřebu, bývá záměrně obohacen o stopy látek s charakteristickým zápachem, aby byla zajištěna detekce případných úniků.

Zemní plyn je důležitým zdrojem energie a má široké využití, včetně domácího vytápění, vaření, výroby elektřiny a průmyslových procesů. Je relativně čistým palivem s nižšími emisemi skleníkových plynů než například uhlí, což ho činí atraktivním zejména v kontextu snižování environmentálního dopadu.

Zemní plyn se těží z plynových ložisek pod zemí a následně se distribuuje pomocí plynovodů do různých míst, kde je využíván.

Zemní plyn – cena

Ceny zemního plynu a elektřiny trhaly rekordy už v roce 2021 díky obnovené poptávce po konci pandemie koronaviru. O rok později zamířily ještě výše, zejména kvůli válce na Ukrajině, následované sankcemi uvalenými na Rusko a ruskou odvetou v podobě přerušení dodávek plynu.

Evropa, včetně České republiky proto řešila zastropování cen zemního plynu, stejně jako otázku závislosti na plynu z Ruska. Možným řešením je zkapalněný zemní plyn LNG z Nizozemí nebo Norska.

Aktuální grafy cen plynu na burze nabízejí finanční zpravodajské weby, investiční platformy nebo ekonomické aplikace. Cena plynu na burze – graf obvykle zobrazuje historické ceny, aktuální trendy a další relevantní informace.

Cena plynu na burze – graf. Zdroj: E15.cz

Čím je ovlivněna cena plynu na burze

Zemní plyn je stejně jako uhlí fosilní palivo, které je ve své nejčistší formě bezbarvé a bez zápachu. Hlavní složkou je metan, známý také jako CH4. Zemní plyn se skládá z atomů vodíku a uhlíku a někteří ho považují za nejčistší fosilní palivo. Jako vedlejší produkt produkuje oxid uhličitý, vodní páru a oxid dusíku.

U ceny elektřiny a plynu na burze hodně záleží na tom, jaké je zimní počasí. Spojené státy mají lepší pozici při vstupu do chladných měsíců, protože jsou největším světovým producentem zemního plynu a jejich zásoby nejsou tak vyčerpané jako v Evropě, která realizuje změny v energetické strategii směrem k zeleným a obnovitelným zdrojům.

Ceny zemního plynu na burze neustále kolísají v závislosti na faktorech, jako je nabídka a poptávka, počasí a životaschopnost alternativních zdrojů. Jako obchodované aktivum je zemní plyn na burze oblíbený díky své volatilitě, vysoké likviditě a přiměřenému spreadu.

Cena plynu za m3 v ČR

Roční orientační spotřeba plynu průměrné české domácnosti závisí na několika faktorech, jako jsou velikost domu, izolace, vytápění, vaření a další spotřeba plynu. Průměrně se však cena plynu za m3 pohybuje v následujícím rozmezí:

 • Vytápění: Pokud domácnost používá zemní plyn pro vytápění, roční spotřeba plynu může být kolem 15-25 tisíc kWh (kilowatthodin). Toto číslo může být nižší pro dobře izolované domy a vyšší pro méně efektivní systémy vytápění.
 • Vaření: Spotřeba plynu na vaření bývá obvykle nižší než spotřeba na vytápění. Roční spotřeba na vaření může být kolem 1-3 tisíc kWh.

Celkově tedy průměrná roční spotřeba plynu čtyřčlennou českou domácností se může pohybovat v rozmezí 16-28 tisíc kWh. Je však důležité si uvědomit, že tato čísla jsou pouze orientační a skutečná spotřeba se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách dané domácnosti. Pro přesnější odhad je vhodné provést energetický audit nebo se poradit s odborníkem.

Roční orientační spotřeba čtyřčlenné české domácnosti, která plynem ohřívá vodu, topí a na plynu vaří, je 14,5 MWh (megawatthodin). Innogy, cena plynu za m3 – příklad:

Srovnání cen plynu za prvních, druhých a třetích 12 měsíců od Innogy (RWE), za megawatt hodinu a na metr krychlový.

ceny-plynu-innogy-6761356
Innogy cena plynu za m3.

Aktuální cena plynu

Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR se pohybuje mezi 6,28-31 Kč za 1 m3. Cena se liší podle jednotlivých regionů a dodavatelů.

Dodavateli plynu a elektřiny v ČR jsou Innogy, E.ON, MND plyn, nebo Skautská energie. Změna dodavatele energií může znamenat úsporu až několik tisíc korun ročně. Alternativou topení plynem je topení elektřinou. Jak topit a ušetřit?

Cena – kubík plynu

Kolik stojí kubík plynu? Celková aktuální cena plynu za 1 m3 činí průměrně 24 Kč. Příklad průměrné spotřeby plynu:

 • Spotřeba: 17,20 MWh
 • Měsíční záloha: 3 633 Kč

Roční cena za plyn (celková částka, kterou ročně uživatel zaplatí dodavateli za plyn včetně všech poplatků) je 43 597 Kč. Poplatky (celková částka, kterou klient ročně zaplatí dodavateli pouze za poplatky) jsou 4 008 Kč. Cena za 1 MWh (cena se skládá z regulované a neregulované složky plynu) je 2 302 Kč.

Na měsíčních poplatcích zákazník zaplatí 334 Kč, celková cena za rok pak bude 43 597 Kč. A odpověď na otázku, kolik stojí kubík plynu, je nasnadě: cena kubíku plynu za 1 m3 činí 324 Kč.

Proč cena zemního plynu na burze roste?

Ceny plynu mění pravidla hry ve světě. Plyn na burze stoupá a klesá v závislosti na mnoha okolnostech. Cena zemního plynu na burze může růst z několika důvodů:

 1. Omezená nabídka: Pokud dojde k omezení těžby zemního plynu kvůli technickým problémům, geografickým omezením nebo jiným faktorům, může dojít k nedostatku nabídky na trhu. Pokud poptávka zůstane stabilní nebo vzroste, může to vést k nárůstu cen.
 2. Růst poptávky: Zvýšená poptávka po zemním plynu, například kvůli zvýšené spotřebě v zimním období pro vytápění, výrobu elektřiny nebo průmyslové účely, může vést k růstu cen. Pokud není dostatek plynu k dispozici, aby uspokojil zvýšenou poptávku, může cena stoupat.
 3. Geopolitické faktory: Politické nebo geografické události mohou ovlivnit dodávky zemního plynu. Konflikty v oblastech, kde se těží zemní plyn, nebo problémy s dodávkami plynu z určitých zemí mohou způsobit nestabilitu nabídky a tím i růst cen.
 4. Ceny ropy: Zemní plyn a ropa jsou často vzájemně propojeny, protože některé země vyrábějí obě tyto suroviny. Pokud ceny ropy vzrostou, může to mít vliv i na ceny zemního plynu, protože změny v cenách ropy mohou ovlivnit celkovou energetickou situaci.
 5. Regulační faktory: Změny v regulacích týkajících se těžby, distribuce nebo využití zemního plynu mohou ovlivnit jeho cenu. Například nové environmentální normy nebo politiky mohou zvýšit náklady na těžbu nebo distribuci plynu, což se může promítnout do cen.
 6. Přírodní katastrofy: Přírodní katastrofy, jako jsou hurikány, zemětřesení nebo povodně, mohou poškodit infrastrukturu potřebnou pro těžbu a distribuci zemního plynu. To může vést k dočasnému snížení nabídky a růstu cen.

Tyto faktory mohou vzájemně interagovat a mít komplexní dopad na vývoj ceny zemního plynu na burze. Je důležité si uvědomit, že energetické trhy jsou velmi citlivé na změny okolních faktorů a mohou podléhat značným výkyvům.

Mezi další činitele ovlivňující vývoj ceny plynu na burze jsou mimo jiné zásoby. Úroveň zásob plynu je důležitá, protože ovlivňuje dostupnost produktu na trhu. Nižší zásoby mohou vést ke zvýšené poptávce a tím i k nárůstu cen. Zvýšení zásob naopak může tlumit růst cen.

Klíčovou roli při stanovování poptávky po plynu hraje také počasí. V extrémních teplotách se zvyšuje spotřeba plynu na vytápění nebo klimatizaci, což může způsobit zvýšení cen.

Jedním z podstatných rysů vývoje ceny zemního plynu na burze je rovněž technologický pokrok. Inovace v těžbě, dopravě a zpracování plynu mohou ovlivnit náklady spojené s jeho výrobou a dodávkou, což následně může ovlivnit ceny.

Čím tužší zima, tím více zemního plynu je potřeba. Zásoby nejsou nevyčerpatelné a vyšší poptávka vystřeluje ceny plynu nahoru.

Dodávky plynu do České republiky

Dodávky plynu do České republiky mohou pocházet z několika zdrojů a zemí. Některé z hlavních zdrojů dodávek plynu do ČR mohou zahrnovat:

 1. Rusko: Česká republika historicky importuje značné množství plynu z Ruska. Tato dodávka plynu obvykle prochází plynovody, jako je například plynovod Nord Stream, který přivádí plyn z Ruska do Evropy přes Baltské moře.
 2. Německo a další evropské země: Česká republika může získávat část svých dodávek plynu i z Německa a dalších evropských zemí prostřednictvím propojených plynovodů.
 3. LNG (zkapalněný zemní plyn): Česká republika může importovat zkapalněný zemní plyn (LNG) z různých světových zdrojů prostřednictvím terminálů na zkapalněný zemní plyn.
 4. Domácí produkce: Česká republika také produkuje určité množství zemního plynu z domácích zdrojů, ačkoliv tato produkce může být nižší ve srovnání s celkovou poptávkou.
 5. Další zdroje: Mimo výše uvedené zdroje může Česká republika importovat plyn z jiných evropských zemí, které mají přebytky výroby, nebo využívat další alternativní způsoby dodávek plynu.

Je důležité si uvědomit, že dodávky plynu jsou ovlivněny geopolitickými faktory, energetickou politikou, ekonomickými dohodami a změnami v energetickém sektoru.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang