Změna dodavatele – proces

Každá domácnost může svobodně změnit svého dodavatele elektřiny a plynu. Spousta lidí přemýšlí nad změnou operátora, avšak neví, jak na to. Přitom přestup k novému dodavateli je velmi snadný. Stačí k tomu jen pár jednoduchých kroků. Zde je jejich přehled.

Dodavatelem plynu a elektřiny v České republice je řada firem zajišťujících jejich distribuci. Na každou z nich se lze obrátit s žádostí o dodávku plynu nebo elektřiny.

Kromě těch známějších mohou spotřebitelé využít služeb mnoha dalších místních či regionálních dodavatelů. Tyto firmy obvykle nabízejí spotřebitelům vyšší úroveň osobního servisu, než je tomu u větších dodavatelů.

Změna dodavatele je jednoduchý proces

Ceny elektřiny a plynu stále rostou a s velkou pravděpodobností se budou zvyšovat i nadále. Jak dosáhnout úspor na energiích, aniž by člověk musel omezovat svou spotřebu? Jednoduše.

Přechodem k dodavateli, u kterého se bude za energie platit méně než u toho stávajícího. Výběrem vhodného dodavatele může člověk ročně ušetřit až tisíce korun.

Volbou vhodného dodavatele ušetří člověk ročně stovky až tisíce korun. Změny operátora se není potřeba vůbec obávat. Není potřeba složitě obíhat desítky úřadů nebo měnit elektroměr či plynoměr.

Jedinou změnou bude logo dodavatele a nižší částka na faktuře za elektřinu či za plyn. Jaké kroky je potřeba podniknout?

1. Volba vhodného dodavatele

Pokud se člověk rozhodne změnit dodavatele, můžete to udělat různými způsoby. Může si vybrat nového dodavatele, který nabízí lepší ceny nebo lepší služby. V případě, že už člověk k tomuto rozhodnutí dospěje je v první řadě potřeba vybrat nového dodavatele elektřiny a plynu.

Na internetu je možné najít různé dodavatele plynu a elektřiny a zjistit tak jaké ceny a služby nabízí. Tak si může člověk porovnat ceny a služby současného a nového dodavatele. Je důležité si uvědomit, že k přechodu k novému dodavateli je třeba vyřídit všechny nezbytné formality.

Dnes již má člověk na výběr z nabídky bezmála 20 dodavatelů. Přehledná kalkulačka člověku po zadání několika základních údajů hned ukáže, kolik by u každého z nich ročně platil a kolik může ušetřit oproti jeho stávajícímu dodavateli. Pak už si jen stačí vybrat toho nejvýhodnějšího dodavatele.

2. Výpověď stávající smlouvy a podpis nové

Po výběru nejvýhodnějšího dodavatele je potřeba ukončit odběr u dodavatele stávajícího. Ukončení se dělá jednoduše výpovědí stávající smlouvy. Je potřeba dobře si stávající smlouvu přečíst a případně se také informovat o způsobech jejího ukončení.

S novým dodavatelem elektřiny a plynu je potřeba uzavřít smlouvu novou. V této smlouvě by měli být všechny náležitosti. To znamená, mezi kým je smlouva uzavřená, co je předmětem smlouvy, za jakou cenou a na jaké období. Při podpisu nové smlouvy je velmi důležité si jí důkladně přečíst.

V případě, že člověk něčemu nerozumí, je důležité nebát se zeptat a požádat o vysvětlení. Určitě je to lepší než pak zpětně zjistit, že člověk podepsal něco, co vlastně ani nechtěl. A úplně nejdůležitější je přečíst si i to co je napsané tím nejmenším písmem.

Někteří dodavatelé nabízejí i to, že za člověka vyřídí všechno oni. V reálu to pak vypadá tak, že jim dá člověk plnou moc a oni na jejím základě ukončí stávající smlouvu a vyřídí zbylou administrativu sami. Člověk pak jenom podepíše novou smlouvu a o nic dalšího se nemusí starat.

3. Odběr levnější elektřiny a plynu

Po vypovězení smlouvy se stávajícím dodavatelem začne běžet výpovědní lhůta, která bývá obvykle tříměsíční. Po uplynutí výpovědní doby dojde k ukončení dodávek elektřiny nebo plynu u dosavadního dodavatele, což bývá také potvrzeno tzv. ukončovací fakturou.

Následně ihned začne člověk odebírat elektřinu či plyn od nového dodavatele. O zahájení dodávek by měl být člověk od nového dodavatele informován. Pak už od něj měli začít chodit faktury s nižšími částkami. Kromě toho, že člověk změní dodavatele elektřiny a plynu existuje i mnoho způsobů, jak snížit jejich spotřebu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang