Vyúčtování za energie – kalkulačka, zkušenosti

Porovnali jste si vaše skutečné vyúčtování za elektřinu s údajem zjištěným z naší kalkulačky a nalezli jste rozdíl? Kalkulačka pracuje s údaji pro ucelený kalendářní rok, což se obvykle neshoduje s fakturačním obdobím. K ověření sumy z vašeho vyúčtování by se vám mohlo hodit porozumět pojmu typové diagramy dodávek.

Naše internetová kalkulačka ukazuje aktuální cenu elektřiny. Záleží na vás, jestli zvolíte nějakou typickou situaci (například 3člennou domácnost svítící v rodinném domě), anebo zadáte přesnou distribuční sazbu a spotřebu.

Pan Ladislav vyplnil přímo údaje, které dostal na faktuře od dodavatele elektřiny. Celková cena nesouhlasila! Omyl? Podvod? Pan Ladislav zřejmě zná lidové úsloví: Líná pusa – holé neštěstí, neboli nejsou hloupé otázky, jenom někdy přijdou zpátky hloupé odpovědi. Poslal nám dotaz, který zasluhuje pozornost.

Čtenář se ptá: Částka na faktuře od dodavatele vychází jinak, než jsem spočítal s vaší kalkulačkou. Jak je to možné?

Zadal jsem kraj, sazbu, spotřebu a velikost jističe ze svého vyúčtování elektřiny do vaší kalkulačky, která ukázala jinou výslednou cenu. Jak mi nesoulad vysvětlíte?

Region: Dvůr Králové nad Labem, tedy distribuční soustava svěřená ČEZ Distribuci

Distribuční sazba: D02d Spotřeba: 4 380 kWh ve vysokém tarifu (nízký tarif se svojí sazbou nemáme)

Velikost hlavního jističe: 3×25 A

Dodavatel samotné elektrické energie: Fonergy Produkt: D PREMIUM Klasik 24

Období 6.11.2013 – 6.11.2014

Celková cena podle faktury zaslané dodavatelem: 20 066 Kč

Celková cena podle vaší kalkulačky, použité koncem roku 2014: 19 542 Kč.

Odpovídáme: Sumy se liší vlivem rozdílu mezi kalendářním rokem a vaším fakturačním obdobím

Kalkulačka ukazuje útratu za aktuální kalendářní rok, podle aktuálně účinných ceníků. Pokud jste srovnávač použil koncem roku 2014, spočítal celkovou cenu za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. Jak sám uvádíte, Vaše skutečné vyúčtování bylo vystaveno za období 6.11.2013 – 6.11.2014, částečně tedy bylo podle předloňského ceníku, který byl dražší. Proto máte útratu vyšší, než kolik ukázala kalkulačka.

Ceník Premium od dodavatele Fonergy měl pro Vaše odběrné místo a spotřebu předloni (1. 1. 2013 – 31. 12. 2013) celkovou cenu 22 608 Kč. Vloni (1. 1. 2014 – 31. 12. 2014) měl celkovou cenu cenu 19 542 Kč.

Z jakých podílů předloňské a loňské ceny sestává skutečné vyúčtování? Teoreticky bychom mohli zohlednit počty dnů. Předloni bylo fakturováno 56 dnů (15,3 % celkového období), vloni 310 dnů (84,7 % celkového období). Jenomže v zimě bývá spotřeba vyšší. I když nepoužíváte bojler nebo přímotopy, kvůli delší tmě pravděpodobně déle svítíte.

Víte, co se skrývá za zkratkou TDD?

Vyhláška 541/2005 Sb. o pravidlech  trhu s elektřinou popisuje takzvané typové diagramy dodávek (TDD), které rozdělují celkovou spotřebu do různých fází roku podle typického tuzemského spotřebitele, na základě dlouhodobého sledování. Distribuční sazbě D02d, která nepředpokládá vytápění ani ohřev vody elektřinou, přísluší typový diagram dodávky třídy 4.

Typové diagramy dodávky zachycují spotřebu různých typů odběrných míst elektřiny v každou hodinu každého dne kalendářního roku, respektive rozložení celkové roční spotřeby do jednotlivých hodin. Typový diagram pro distribuční sazbu D02d ukázal, že předloňská část vyúčtování měla podíl na celkové sumě 17,05 % a loňská část vyúčtování měla podíl na celkové sumě 82,95 %.

VÝPOČET Ladislavova vyúčtování za elektřinu Premium od Fonergy

Cena za 4 380 kWhFakturační obdobíPodíl podle TDDVYÚČTOVÁNÍ
22 608 Kč (ceník 2013)6.11. – 31.12.201317,05 % (= 3 855 Kč)20 065 Kč (3 855 + 16 210)
19 542 Kč (ceník 2014)1.1. – 6.11.201482,95 % (= 16 210 Kč)

Pouhý jednokorunový rozdíl pravděpodobně vznikl, když jsme zaokrouhlovali hodnoty typového diagramu, který obsahuje velmi dlouhá čísla. Vidíme, že jinak všechno souhlasí. Případný nesoulad mezi skutečným vyúčtováním a internetovým srovnávačem bývá způsobený odlišnými časovými intervaly.

Zatímco reálná faktura může začínat, a končit v průběhu různých kalendářních let, naše současná kalkulačka počítá celkovou cenu pro jeden kalendářní rok.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang