Elektřina – vývoj ceny v příštích letech, kdy zlevní a kdy zdraží, kdy využít fixace

V posledních letech došlo k významnému nárůstu ceny elektřiny. Tento nárůst je způsoben mnoha faktory, včetně rostoucích cen surovin, dopadů klimatických změn a investic do infrastruktury. Vyplatí se fixace elektřiny?

Cena elektřiny je klíčovým faktorem pro mnoho domácností a podniků, které se snaží o maximalizaci svých úspor.

Cena elektřiny je ovlivňována řadou faktorů, které je třeba zvážit při hledání nejlepšího možného tarifu pro energetické potřeby. Kdy je dobré přistoupit k fixaci ceny elektřiny? A co to obnáší?

Co ovlivňuje cenu elektřiny?

Největším faktorem, který ovlivňuje ceny elektřiny, jsou náklady na suroviny. Ceny fosilních paliv, které jsou používány pro výrobu elektřiny, se v posledních letech významně zvýšily. To znamená, že náklady na výrobu elektřiny byly vyšší. To se odráželo ve vyšších cenách elektřiny.

Klimatické změny také hrály roli ve výši cen elektřiny. Sušší období, která byla v posledních letech pozorována v mnoha oblastech světa, měla za následek snížení dodávek elektřiny. Tento nedostatek znamenal, že zásoby elektřiny byly nízké a ceny stoupaly.

Stejně tak ovlivňuje cenu elektřiny i míra spotřeby elektřiny. Čím větší je spotřeba, tím vyšší je cena za jednotku elektřiny.

Dalším důležitým faktorem, který ovlivnil ceny elektřiny, byly investice do infrastruktury. V posledních letech došlo k investicím do modernizace a vylepšení sítí elektřiny, což znamenalo, že bylo nutné zvýšit ceny, aby se pokryly náklady na tento vývoj.

V neposlední řadě se cena elektřiny může měnit v závislosti na dodavateli energie. Někteří dodavatelé mohou poskytovat lepší ceny než jiní. Je důležité porovnat ceny různých dodavatelů a vybrat si toho, kdo nabízí nejvýhodnější tarif.

Fixace ceny elektřiny

Tradiční dodavatelé poskytují komplexní zákaznický servis, mají poměrně dobré smluvní podmínky a když občas krachuje některý jejich menší konkurent, právě oni zachraňují odběratele před výpadkem proudu.

Nové ceníky elektřiny potvrzují, že trojice gigantů zatěžuje spotřebitelskou peněženku více, než malí a levní dodavatelé. ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika tedy zkoušejí zaujmout speciálními nabídkami.

Fixace ceny chrání zákazníka před budoucím zdražováním.

Jak funguje fixace ceny elektřiny?

Cena elektřiny je určována aktuální cenou na burze. Ta se pochopitelně často mění. To v dlouhodobějším horizontu ovlivňuje i ceny, za které dodavatelé elektřinu prodávají koncovým zákazníkům. 

Pokud se zákazník dohodne s dodavatelem na fixaci ceny elektřiny, znamená to, že po určitou dobu bude odebírat elektřinu za předem dohodnutou částku, ať už je cena na burzách jakákoliv.

Dodavatel tak dlouhodobě zmrazí cenu elektřiny zákazníkům, kteří podepíšou smlouvu na dobu určitou. Znamená to, že elektřina několik let nezdraží, avšak nemusí ani zlevnit. Navíc zákazník nemůže smlouvu předčasně vypovědět.

Pokud s zákazník uzavře s dodavatelem energií smlouvu na dobu neurčitou, může energie kdykoli zdražit. Do podobné situace se může zákazník dostat i v případě, že dodavatel fixaci ceny sice slibuje, avšak energie nemá nakoupené dopředu

Kdy se vyplatí fixované tarify?

Fixace ceny elektřiny je proces, při kterém se stanoví pevná cena elektřiny na určitou dobu. Tato cena se pak po celou dobu fixace nesmí změnit.

Fixace umožňuje zákazníkům předvídat, kolik budou muset zaplatit za elektřinu po celou dobu fixace. Tato služba je obzvláště užitečná pro domácnosti, které se snaží udržet stálé výdaje na energii. Kdy se fixace vyplatí?

Co musí nastat, aby fixované tarify tradičních dodavatelů vyšly levněji, než elektřina alternativních dodavatelů? Muselo by dojít k významnému zdražování. Tomu by zákazník unikl právě díky „zmražení“ tarifů.

Vzhledem k tomu, že došlo ke skokovému nárůstu ceny elektřiny, přistoupila vláda k zastropování ceny energií. Zastopovaná cena platí aktuálně pouze na rok 2023. Co bude dál, nikdo neví přesně.

Například společnost E.ON stálým zákazníkům v současné chvíli fixované produkty nenabízí, protože by pro ně byly méně výhodné.

Cena elektřiny – co je dobré vědět

Ceny pro koncové spotřebitele se budou odvíjet od cen velkoobchodních. Určující je tedy cena na burze, kde jsou kótovány futures (kontrakty na dodávku určitého množství komodity v určitý čas za sjednanou cenu).

Ceny dalších dlouhodobých kontraktů na burze naznačují, že cena elektřiny dosáhne aktuální zastopované ceny nejdříve v kalendářním roce 2025.

Do té doby tedy budou muset zákazníci řešit aktuální ceny s dodavateli na výrazně vyšší úrovni. Také budou muset šetřit se spotřebou a mít povědomí o své ceně.

U SPOTových cen se předpokládá, že se situace na energetickém trhu může v dohledné době stabilizovat.

Výběr dodavatele elektřiny

Na českém trhu jsou desítky dodavatelů elektřiny, jejichž ceny se liší. U alternativních či menších dodavatelů bohužel dochází k průběžném navyšování cen i přes smluvní garanci ceny.

Proto je lepší vybírat dodavatele, u nějž je větší jistota dodržení smluvních podmínek. Každý dodavatel nakupuje část energií na burze v dlouhodobých kontraktů a část na denních trzích.

O tom, jaký poměr dodavatel investuje do dlouhodobých kontraktů a denních trhů, je na rozhodnutí dodavatele. Toto byl hlavní důvod krachu Bohemia Energy.

Ta lidem nasmlouvala nízké ceny, sama však investovala velkou většinu do denních trhů, které jsou však velmi proměnlivé. Když cena výrazně vzrostla, museli lidem nejdříve posílat zdražovací dopisy a následně informaci o svém konci.

Tímto způsobem došlo ke krachu mnoha dalších dodavatelů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang