Krach dodavatele plynu nebo elektřiny – domácnost o energie nepřipraví

Pokud dodavatel elektřiny nebo plynu zkrachuje, nemusí se odběratel obávat, že mu budou přerušeny dodávky energií. Může být v klidu, smluvenou dodávku má zaručenou od dodavatele poslední instance. Jak to funguje?

Krach dodavatele energií je situace, kdy dodavatel energií není schopen splnit své závazky vůči zákazníkům. To může být způsobeno několika věcmi, včetně přílišného zatížení závazky předepsanými vládou, nákupní ceny energie nebo malým odběrem spotřebitelů.

Samozřejmě ke krachu dojde i v případě špatně nastaveného business plánu.

V posledních letech potkal krach nejednoho dodavatele plynu nebo elektřiny. Jednalo se o menší, alternativní dodavatele. Odběratelé se však nemusejí obávat, že jim kvůli krachu budou přerušeny dodávky energií.

Krach dodavatele energií

Bankrot dodavatele elektřiny nebo plynu může vzbuzovat obavy, že člověk nerozsvítí žárovku, nespustí sporák a vychladne topení. Může zůstat klidný. Po krachu energetické firmy zůstanou domácí spotřebiče nadále zapnuté.

Pokud dodavatel elektřiny nebo plynu ukončil činnost, nastupuje místo něj tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Ten má povinnost odběratele okamžitě informovat o zahájení dodávek energie, cenách a podmínkách dodávek.

Krachem v poslední době skončili např. tito dodavatelé:

  • Bohemia Energy
  • Kolibřík Energie a.s.
  • První Moravská Plynární
  • COMFORT ENERGY s.r.o.
  • CONTE spol. s.r.o.
  • Český Energetický Dodavatel a.s.
  • Nezávislá energie s.r.o

Zbankrotovalo ještě mnoho dalších dodavatelů. Sérii úpadků dodavatelů energií zahájila energetická právě skupina Bohemia Energy v říjnu 2021.

Dodavatel poslední instance 

Pokud dodavatel energie ukončil činnost, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Jeho povinnost dodávat energii však netrvá věčně.

Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem musí odběratel uzavřít do tří měsíců. Případně ve stejné době musí vybrat standardní produkt u dodavatele poslední instance.

Dodavatelem poslední instance u elektřiny je: ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie, a.s., a Pražská energetika, a.s.

Dodavatelem poslední instance u plynu je:  E.ON Energie, a.s., innogy Energie, s.r.o., a Pražská plynárenská, a.s.

Bankrot dodavatele začíná insolvenčním řízením

Dodavatelem je obchodní firma, která elektřinu pouze přeprodává a dluží peníze partnerské elektrárně. Pokud věřiteli dojde trpělivost, navrhne soudu, aby vyhlásil, že dlužník je insolventní. Tedy neschopný splácet svoje závazky.

Soudy relativně často vedou insolvenční řízení, při kterém obyčejně přikážou dlužníkovi, aby dostál svým povinnostem. Ideálně jsou dluhy ve stanovené lhůtě uhrazeny, čímž je spor vyřešen.

Dodavatele prověří insolvenční správce

Někteří dodavatelé ve svých obchodních podmínkách předznamenávají, že už během insolvenčního řízení může být smlouva zrušena, a to bez rizika jakékoli pokuty. Smlouva však může říkat opak, a potom má přednost před obchodními podmínkami.

Pokud dlužník v soudem vyměřené lhůtě svým závazkům nedostojí, jeho majetek obyčejně prozkoumá insolvenční správce. Navzdory svojí pasivitě totiž může firma vlastnit zdroje, které přece jenom postačují k uspokojení věřitele.

Nesolventnost dodavatele ověřuje i stát

Na scénu přišel insolvenční správce, což znamená práci pro Operátora trhu s elektřinou (OTE). Státem vlastněná akciovka zkontroluje, jak proudily peníze k zadluženému dodavateli, respektive od něj.

OTE totiž organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plynem, zejména prodej a nákup energií mezi obchodními firmami na následující den.

Operátor taky zpracovává souhrnné měsíční a roční zprávy. Zkrátka je subjektem, který by měl jako první zkontrolovat domnělou nesolventnost dlužníka.

Nejvýhodnějšího dodavatele můžete vybírat 3 měsíce

Dodavatel poslední instance automaticky zajistí energii na dostatečně dlouhou dobu, pochopitelně ne na věky. Nejpozději za 3 měsíce musí odběratel kupovat elektřinu nebo plyn na základě standardní smlouvy, od svobodně vybraného prodejce.

Zbývá tedy rozvážná volba nejvhodnějšího tarifu. Lze využít nezávislou kalkulačku elektřiny či kalkulačku plynu, kde jsou přehledně seřazeny všechny dostupné nabídky. není dobré nechávat přechod na poslední chvíli.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang