Nový dodavatel elektřiny nebo plynu – jak přejít

Většina lidí je se svým dodavatelem elektřiny nebo plynu spokojená. To je ale jenom do chvíle, než jim oznámí navýšení cen. V ten moment se klienti začnou poohlížet po novém dodavateli, který by byl levnější. Jak přejít k novému dodavateli elektřiny nebo plynu? Co vše je potřeba vyřídit?

Změna dodavatele je většinou snadná, člověk musí ale splnit formální náležitosti. Zbytečná chyba ho totiž může přijít draho. Na internetu si lze stáhnout vzorové formuláře a podívat se, jak má správně vypadat výpověď, odstoupení nebo oznámení v případě, že chce člověk stávajícího dodavatele opustit.

Co říká zákon?

Tuzemské zákony vyhrazují pro spotřebitele poměrně široký manévrovací prostor. Člověk má právo odvolat podpis, který dal podomnímu obchodníkovi, může odmítnout zdražení a ve správný čas ukončit jakoukoli smlouvu. Podmínkou je dodržení formálních náležitostí.

Doporučuje se také věnovat pozornost hlubšímu komentáři k dokumentu, který člověk potřebuje. I když je právo na straně spotřebitele, někteří dodavatelé hbitě využijí případnou formální chybu, aby nemuseli klienta pustit k levnější konkurenci.

Jak vypovědět smlouvu na dobu neurčitou?

Smlouva na elektřinu nebo na plyn se sjednává na dobu určitou, tedy na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Oba druhy se řídí určitými zákonnými náležitostmi. Pokud má člověk s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, jeho situace je oproti jiným odběratelům poměrně komfortní. Výpověď může podat kdykoli.

Od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poběží výpovědní lhůta, která potrvá maximálně 3 měsíce. Je potřeba si dát ale pozor na to, že někteří dodavatelé mají v obchodních podmínkách uvedeno, že výpovědní lhůta potrvá pouze 1 nebo 2 měsíce, což zákon nezakazuje.

Nejpozději 15 dnů, ale raději ještě dříve před koncem výpovědní lhůty přitom musí mít člověk uzavřenou smlouvu s novým dodavatelem, abyste neriskoval, že spadne do černého neboli nezákonného odběru. S tím by si pouze zadělal na problémy. Jaké jsou další časté otázky při změně dodavatele elektřiny?

Jaký je rozdíl mezi výpovědí, odstoupením a oznámením?

S výpovědí počítají oba obchodní partneři, už když uzavírají smlouvu na dobu neurčitou. Dodavatel chápe, že od něj elektřinu ani plyn nebude člověk odebírat až do skonání věků. Doba neurčitá skončí uplynutím výpovědní doby, která je vyměřena smluvními podmínkami.

Odstoupení bývá pro dodavatele do jisté míry nepříjemným překvapením, jde totiž o jednostranné rozhodnutí odběratele. Pokud člověk lituje, že kývl na pofidérní nabídku podomnímu prodejci či nesouhlasí se zdražením nebo změnou obchodních podmínek, je dobré zavčas odstoupit.

Oznámením člověk potvrzuje, že uzavřel smlouvu pouze na dobu určitou. Nejde o formalitu. Leckterý dodavatel doufá, že oznámení zavčas člověk nepošle, aby mohl smlouvu automaticky prodloužit, a ještě jednou prodloužit, a donekonečna prodlužovat o stejně dlouhou dobu.

Pozor na automatické obnovení smlouvy

Pokud člověk podepíše smlouvu například na 1, 2 nebo 3 roky, teoreticky musí po celou dobu odebírat energii od stejného dodavatele. Prakticky však může odstoupit za cenu několikatisícové sankce, anebo ve výjimečných případech, jako je zdražení samotné elektřiny či plynu, změna obchodních podmínek, eventuálně stěhování, vážné zdravotní potíže a podobně.

Ale co když chce člověk změnit dodavatele, ale žádná neobvyklá situace u něj nenastala? Potom si je dobré pohlídat, aby nebylo ještě hůř. V obchodních podmínkách je totiž většinou uvedeno, že člověk musí nejpozději 1, 2 nebo 3 měsíce před vypršením kontraktu potvrdit jeho ukončení, jinak bude automaticky obnoven. V požadavku navíc bývá obsažen chyták.

Datum vypršení kontraktu je často počítáno už od podpisu smlouvy, nikoli od zahájení dodávky. Pokud je člověk odhodlán ke změně, současnému dodavateli je lepší potvrdit ukončení odběru raději dříve než později. Také tentokráte platí, že je zapotřebí zavčas uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, aby člověk nespadl do černého odběru.

Vznik, platnost a účinnost smlouvy

Vznik smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu. Platnost smlouvy běží ode dne jejího podpisu, pokud je v souladu s právními normami. Účinnost smlouvy běží až ode dne, kdy začnete od nového dodavatele kupovat a odebírat energii.

Odstoupení od smlouvy

Lidé stále častěji využívají internetové kalkulačky. Zadají domovský region, svoji přibližnou nebo přesnou spotřebu, a získají přehledné cenové srovnání všech energetických tarifů. V nezávislých kalkulačkách nezbývá prostor na psychologické, marketingové ani podvodné triky, které bohužel známe od některých podomních obchodníků.

Ostatně i zákonodárci uznávají, že snaživec vytrvale klepající na dveře cizích bytů je leckdy vykutálený filuta. Legislativa umožňuje stornovat kontrakt, který člověk neuváženě podepsal doma neočekávané návštěvě nebo na veřejném prostranství. A co když člověk uzavře smlouvu mimo dodavatelovo sídlo nebo provozovnu?

I od té může bezproblémově odstoupit do 14 dnů od podpisu. Do 1 měsíce lze odstoupit, pokud ještě stále člověk odebírá elektřinu nebo plyn od původního dodavatele. A do 1 roku může odstoupit, pokud jeho obchodník nejpozději při vzniku smlouvy písemně neinformoval o jeho právech.

Energetický zákon dokonce umožnuje, aby smlouva uzavřená „mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele“ stornoval člověk ještě 5 dnů před zahájením odběru. Toto se ale nedoporučuje dělat. Zákonodárci bohužel tento přídavek úplně nedomysleli. Formality potřebné k úspěšné změně dodavatele zaberou firmám a úřadům někdy i 15 dní.

Datum ukončení smlouvy neuvádět

Ani jeden vzorový formulář záměrně neobsahuje kolonku pro přesné datum požadovaného ukončení smluvního vztahu. Tento údaj totiž v dokumentu být nemusí, jeho přítomnost naopak může způsobit spotřebiteli potíže.

Stává se například, že zákazník přesně odpočítá datum ukončení smluvního vztahu, jež vyjde na víkend. Někteří dodavatelé potom výpověď, odstoupení nebo oznámení neakceptují s argumentem, že formálně správné má být datum následujícího pracovního dne.

Odstoupení od smlouvy při zdražení či změně obchodních podmínek

Jak by asi reagoval dodavatel, kdyby mu člověk navrhl, ať sníží cenu? Pravděpodobně by odmítl. Smluvní vztah je rovnoprávný, proto ani spotřebitel nemusí akceptovat zdražení nebo změnu obchodních podmínek. Zákon přesně konkretizuje lhůty, které má člověk na odstoupení:

1. varianta: Nejpozději 30 dní před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek dodavatel adresně a individuálně (doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou, SMS zprávou) informuje o vašich právech. Odstoupit od smlouvy potom smíte nejpozději 10 dní před účinností změny.

2. varianta: Dodavatel může nový ceník nebo obchodní podmínky zveřejnit jenom na svém webu, eventuálně prostřednictvím masmédií. Pokud ale práva spotřebitele nevyloží alespoň 30 dní předem adresně a individuálně, má člověk na odstoupení ještě 3 měsíce poté, co změna nabyla účinnosti.

Smlouva má přednost před obchodními podmínkami

„Čtenář uzavřel smlouvu na 2 roky, ve které je napsáno, že má být automaticky prodloužena na dobu neurčitou. 2 roky jsou pryč a on chce podat výpověď. Jenomže dodavatel mu tvrdí, že mezitím změnil obchodní podmínky, podle kterých je smlouva prodloužena opět na stejnou dobu určitou! „Znamená to, že nyní může odstoupit jenom za cenu několikatisícové pokuty?“

Dodavatel v tomto případě mlží. Co je napsáno ve smlouvě, je relevantnější než všeobecné obchodní podmínky. Prioritu dokumentů má ovšem smysl řešit, jenom pokud jsou ve vzájemném rozporu. Pokud smlouva na nějakou otázku neodpovídá, směrodatné jsou všeobecné obchodní podmínky, které mohou být i měněny.

Co dělat ve výjimečných situacích? Stěhování, vážná nemoc, úmrtí

Jsou nepředvídatelné události, před kterými obchod ustupuje stranou. Když člověk přestane být zdravotně způsobilý, obvykle může požádat o zrušení jakékoli smlouvy. Stejná situace nastává, pokud se stěhuje z odběrného místa pryč. Po odběratelově úmrtí odesílají žádost o předčasné zrušení smlouvy pozůstalí.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang