Změna dodavatele elektřiny – časté otázky

Uvažujete o tom, že změníte dodavatele elektřiny a napadá vás k tomu řada otázek?

Rádi vám na ně odpovíme.

Může dodavatele elektřiny svobodně změnit opravdu každý? I já?

Ano, dodavatele elektřiny může libovolně změnit skutečně každý zákazník. Můžete si zvolit jakéhokoli z bezmála 20 dodavatelů, kteří působí po celé ČR.

Vyplatí se mi změna dodavatele elektřiny?

Změna dodavatele elektřiny je nejen velmi snadný, ale také výhodný proces. U nového dodavatele totiž lze díky jeho lepší cenové nabídce ročně ušetřit na elektřině stovky až tisíce korun.

Podívejte se do naší kalkulačky elektřiny, kde se hned dozvíte, kolik můžete při vaší roční spotřebě elektřiny uspořit oproti vašemu stávajícímu dodavateli.

Je změna dodavatele elektřiny náročná? Co vše obnáší?

Změnit dodavatele je snadné. Postup je následující:

  • Nejdříve si pomocí naší kalkulačky elektřiny najdete dodavatele, který je pro vás nejvýhodnější.
  • Pokud se následně rozhodnete k vybranému dodavateli přejít, stačí jen vyplnit a podepsat smlouvu s plnou mocí.
  • Smlouvu nemusíte nikde složitě hledat. Pomůžeme vám a bezplatně vám ji společně s dalšími potřebnými dokumenty pošleme poštou domů.
  • Na základě plné moci pak za vás nový dodavatel vyřídí veškeré administrativní a technické úkony spojené se změnou dodavatele (například výpověď vaší smlouvy u stávajícího dodavatele).

Co se po změně dodavatele elektřiny mění pro mě? Bude třeba vyměnit elektroměr? Budou se kopat nové dráty?

Ne, elektroměr i dráty vám zůstanou pořád stejné. Jediné, co se pro vás změní, bude faktura za elektřinu. Poznáte to však jen z jiného loga a samozřejmě také z nižších částek za spotřebovanou elektřinu.

Budu při změně dodavatele elektřiny platit nějaké poplatky?

Ne, změna dodavatele je ze zákona zcela zdarma. Každý zákazník má právo na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny! Za změnu jako takovou nikdy neplatíte, někteří dodavatelé si však za uzavření smlouvy mohou účtovat určité poplatky (tzv. aktivační či registrační poplatky).

Mohu přejít k jinému nebo původnímu dodavateli, když mi nový nebude vyhovovat?

Ano, bez problémů. Svého dodavatele elektřiny můžete ze zákona změnit každých 6 měsíců.

Jak dlouho trvá změna dodavatele elektřiny?

Proces změny závisí na délce výpovědní doby u vašeho dosavadního dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta bývají 1–3 měsíce.

Co všechno vlastně platím v celkovém vyúčtování za elektřinu? Z čeho se skládá cena elektřiny?

Celková cena elektřiny se skládá ze dvou částí, z regulované a neregulované složky.

Regulovaná část ceny tvoří necelou polovinu celkové ceny. Je každoročně pevně stanovena státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu a dodavatelé do ní nemohou zasahovat.

Zahrnuje zejména poplatky příslušnému distributorovi za přenos elektřiny pomocí „drátů“, platbu za jistič či příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Neregulovaná část, což je více než 50 % z celkové ceny elektřiny, je pak tvořena cenou tzv. silové elektřiny a měsíčním paušálem, které si dodavatelé určují sami. Po součtu všech položek se k výsledné ceně ještě přičítá daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty (DPH).

Co je to silová elektřina?

Silová elektřina je samotná energie, která se přes „dráty“ dostane k vám domů. Právě za tuto energii platíte dodavateli, zatímco distributorovi hradíte náklady za údržbu a správu elektroměrů a elektrické sítě, tedy „drátů“.

Platba za silovou elektřinu tvoří společně s měsíčním poplatkem pro dodavatele více než polovinu celkové částky, kterou zaplatíte za elektřinu.

Jak často se mění ceny elektřiny? Mohou se změnit v průběhu roku?

Ceny elektřiny se obvykle mění jednou do roka. Regulovanou část ceny každoročně stanovuje svým cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad (vždy do 30. listopadu) s platností od 1. ledna na celý následující kalendářní rok.

Neregulovaná část ceny, tedy zejména platba za silovou elektřinu, pak záleží na vámi vybraném tarifu elektřiny. U klasického tarifu se ceny mění taktéž jednou za rok, vždy k 1. lednu.

Máte-li však sjednaný produkt s flexibilní cenou, poplatek za silovou elektřinu se může měnit častěji, v závislosti na vývoji na trhu s elektřinou.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?

Distributor elektřiny k vám domů elektřinu přivádí prostřednictvím „drátů“, v rámci regulovaných cen proto platíte za přenos elektřiny a údržbu elektrického vedení.

Mezi distributory neexistuje konkurence, území ČR je rozděleno mezi 3 distribuční společnosti – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce. Distributora změnit nemůžete, je pevně určen místem vašeho bydliště.

Dodavatel elektřiny vám pak dodává samotnou elektrickou energii, kterou doma spotřebováváte. V rámci neregulovaných cen tedy platíte za tzv. silovou elektřinu. Můžete si vybrat, od koho a za jakou cenu budete tuto elektřinu kupovat.

Dodavatelů elektřiny působí na trhu bezmála 20, a to po celé ČR. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor je povinen elektřinu přes svou distribuční síť propustit.

Kdo je to dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance vám musí ze zákona dodat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem v případě, že váš dodavatel elektřiny vám není schopen nadále dodávat elektrickou energii.

Dodavatel poslední instance také dodává elektřinu domácnostem, které si zatím svého dodavatele elektřiny nevybraly.

Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez elektřiny?

Bez elektřiny určitě nezůstanete. V případě krachu vašeho dodavatele si vás do doby, než si vyřídíte přechod k jinému dodavateli, převezme tzv. dodavatel poslední instance, který vám bude dodávat elektřinu za ceny určené Energetickým regulačním úřadem.

Jaký je rozdíl mezi sazbou a tarifem elektřiny?

Sazba elektřiny je většinou pevně dána na základě vašeho využití elektřiny. Například pokud elektrickou energii používáte (stejně jako většina domácností v ČR) jen pro svícení a provoz běžných domácích spotřebičů, pravděpodobně máte automaticky nastavenou standardní sazbu D02d.

Jestliže elektřinou i topíte, máte nárok na odpovídající sazbu – například D45d pro vytápění přímotopy, nebo D56d pro vytápění tepelným čerpadlem.

Tarif elektřiny je pak konkrétní nabídka v rámci dané sazby. Dodavatel může pro jednu sazbu nabízet jeden nebo i více různých tarifů, které se liší cenou za elektřinu či měsíčními poplatky. Dodavatelé obvykle nabízí více tarifů jen v nejběžnější sazbě D02d, pro ostatní méně využívané sazby mají nastavený většinou jen jeden tarif.

Zůstane mi po změně dodavatele elektřiny stejná distribuční sazba?

Důvodem pro změnu sazby by byly pouze technické změny typu velikosti proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Pokud se u vás tyto podmínky při přechodu k novému dodavateli nezmění, zůstává vám distribuční sazba stále stejná.

Komu mám nahlašovat poruchy v dodávkách elektřiny?

Poruchy v dodávkách elektřiny je třeba vždy řešit s příslušným distributorem, který je vám pevně určen podle místa vašeho bydliště – například pokud bydlíte v Praze, obrátíte se na PRE Distribuce, plzeňská domácnost kontaktuje ČEZ Distribuce a domácnost z Brna hlásí poruchy na E.ON Distribuce.

Mohu provádět samoodečet elektřiny? Za jakých okolností?

Samoodečet elektřiny je samozřejmostí u všech distributorů. V průběhu kalendářního roku můžete distributorovi poslat až 10 samoodečtů, a to k jakémukoliv dni v roce.

Výjimkou je pouze samoodečet prováděný k poslednímu dni kalendářního roku – v tomto případě je nutné stav elektroměru nahlásit nejpozději do 30 dnů od provedení tohoto samoodečtu.

Kdo kontroluje trh s elektřinou?

Celý trh s elektřinou je kontrolován státním Energetickým regulačním úřadem, který také tvoří a dohlíží na dodržování stanovených pravidel.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang