Známé osobnosti investují do myšlenky Základního nepodmíněného příjmu

Poslední dobou se ve světě začíná čím dál častěji hovořit o tzv. Základním nepodmíněném příjmu. Je to příjem garantovaný státem a poskytovaný každému občanu. Podle svých zastánců je řešením rozevírajících se nůžek ve společnosti.

Díky růstu technologií v posledních letech a dalšímu pokroku se zvýrazňují rozdíly mezi bohatými a nezaměstnanými a ekonomicky strádajícími lidmi.

Navzdory četným studiím v sedmdesátých a osmdesátých letech v USA, Kanadě a Indii stále nevíme, zda něco takové skutečně snižuje chudobu a zvyšuje kvalitu života pro všechny lidi. Tyto předchozí experimenty byly sice příslibem. Byly ale nekompletní a ne zcela průkazné. 

Významnou osobou, která nyní podporuje, a to i finančně, tuto myšlenku je zakladatel eBay Pierre OmidyarOmidyar Network – filantropicky orientovaná investiční společnost – oznámila 7.2.2017, že investuje téměř půl milionu dolarů do otestování realizace myšlenky Základního nepodmíněného příjmu v Keni.

Tento program se jmenuje GiveDirectly. Tento pilotní projekt poběží 12 let a měl by být doposud největší v rámci Základního nepodmíněného příjmu. 

V rámci projektu GiveDirectly budou vypláceny peníze 26000 lidem ve 200 vesnicích v Keni. 6000 z nich bude dostávat Základní příjem po dobu celých 12ti let. Bude jim vypláceno 0,75 dolaru každý den, což je ve vesnické oblasti Keni polovina průměrného denního příjmu dospělého.

To by mělo vědcům a výzkumníkům (PrincetonMIT) poskytnout dostatek dat k tomu aby určili, zda je Základní příjem efektivní.   

Omidyar říká, že tuto investici dělá pro to, aby zjistil, zda myšlenka Základního příjmu funguje a zda může pomoci odstranit chudobu v rozvojových zemích. Nadace se obává, že dnešní sociální záchranná síť není v době globalizace a automatizace dostatečná na to, aby ochránila lidi před chudobou. 

Za GiveDirectly stojí také Dustin Moskovitz – spoluzakladatel Facebooku. Na myšlence Základního příjmu se finančně podílí například také startup fund Y Combinator.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang