Akcie Chevron

Společnost Chevron řídí své investice v dceřinných společnostech a pobočkách a poskytuje administrativní, finanční, řídící a technologickou podporu americkým i mezinárodním dceřiným společnostem, které se angažují v plně integrovaných ropných činnostech,chemických operacích, důlních činnostech, výrobě elektrické energie a energetických službách.

TIP: Co znamená pákový efekt? To je vysvětleno zde.

Průzkumové a produkční činnosti se skládají z průzkumu, vývoje a podukce ropy a zemního plynu a také z marketingové činnosti v oblasti zemního plynu. Rafinační, marketingové a transportní operace se týkají rafinace ropy a konverze zemního plynu v konečný ropný produkt; marketingu v oblasti ropy a mnoha produktů získávaných z ropy, přepravy ropy, zemního plynu a ropných produktů potrubím, námořními plavidly, motorovým zařízením a železničními vozy. Chemické operace zahrnují výrobu a marketing petrochemických výrobků, plastů pro průmyslové použití, paliva a přísady mazacího oleje.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang