Alligator – Bill Williams – ukazatel

alligator-6975728

Ukazatel Alligator Indicator je metodou, v níž se spojují klouzavé průměry s fraktální geometrií a nelineární dynamikou. Tento ukazatel se skládá ze tří čar, které se vloží do grafu. Tyto tři čáry odpovídají různým klouzavým průměrům a standardně se znázorňují modře, červeně a zeleně.

Způsob interpretace funkce ukazatele Alligator je poněkud barvitý, podává však srozumitelnou představu o skutečné situaci na trhu.

Vychází z tří vybraných fází aligátorova dne/života: spánku, hladu a nasycení.

  •  Když aligátor spí (nebo usíná), tři klouzavé průměry se začnou překrývat (tj. rozdíly mezi nimi se začnou zmenšovat), což znamená, že cenový trend bude pravděpodobně pokračovat ve svém směru.
  • Když se aligátor vyspí a probudí, má hlad, a proto se čáry začnou od sebe odklánět (tj. rozdíly mezi těmito čarami se začnou zvětšovat), což znamená, že trh zůstane po určitou dobu bez trendu. Čím déle aligátor hladoví, tím rozhodnější bude nástup nového trendu.
  • Nasycení se dostaví krátce po jídle, než nastane doba spánku, tj. tři čáry, které byly po určitý časový úsek oddělené, se pomalu začnou navzájem překrývat. Stadium nasycení je procesem od pokračujícího trendu k uvolnění trendu. 

První, modrá čára, zvaná aligátorova čelist, je vyhlazený klouzavý průměr za 13 časových úseků (standardně), který je posunutý do budoucnosti o 8 časových úseků.

Druhá, červená čára, zvaná aligátorovy zuby, je vyhlazený klouzavý průměr za 8 časových úseků (standardně), který je posunutý do budoucnosti o 5 časových úseků. Poslední, zelená čára, zvaná aligátorovy rty, je vyhlazený klouzavý průměr za 5 časových úseků (standardně), posunutý do budoucnosti o 3 časové úseky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang