Proč nepodceňovat pojistku na auto?

Pojištění vozidla je něco, co si ne úplně každý uvědomuje jako nezbytnost. Povinné ručení je nutno sjednat na každé vozidlo ze zákona, havarijní pojištění je dobrovolné. Ne všichni ovšem havarijní pojištění mají. Proč ho není radno podceňovat?

Povinné ručení je pojištěním, které je nutno sjednat na každé vozidlo, které se pohybuje po pozemních komunikacích. Toto pojištění finančně kryje osoby, jimž byla způsobena škoda na majetku či na zdraví.

Havarijní pojištění oproti tomu poskytuje finanční ochranu vlastníkovi vozu, který způsobil škodu sobě, nebo pokud mu škodu na vozidle způsobil někdo jiný či něco jiného. Tím je myšlen třeba případ vandalismu, živelných pohrom nebo autonehoda způsobena vlastním zaviněním.

Povinné ručení

Obě dvě pojistky na auto mají své opodstatnění. Ačkoliv je povinné ručení zkrátka povinností každého vlastníka vozu, měla by být této pojistce na auto věnována stejná pozornost, jako tomu nepovinnému. Vždy je totiž cílem, aby měla pojistka co nejvyšší možné krytí úměrné ceně, kterou za pojistku vlastník vozu platí.

Jednou za čas by měl také majitel pojistné smlouvy učinit revizi a zkontrolovat, zda není potřeba pojistku trochu upravit či aktualizovat. Ceny všeho totiž neustále rostou a pojistník by mohl být v případě nehody nemile překvapen, že krycí limity, která má v pojistce sjednány na pokrytí škody nestačí.

Také se může stát, že konkurenční pojišťovna nabízí lepší podmínky, než ta stávající. V takovém případě je načase přemýšlet, jak změnit povinné ručení.

Pokud získá pojistník lepší nabídku u jiné pojišťovny, například pokud chce pojistník namísto povinného ručení ČPP zajistit pojištění vozidla VZP, existuje jednoduchá cesta, jak změnit povinné ručení.

Stačí zaslat písemnou výpověď stávajícího povinného ručení. Nicméně to lze učinit minimálně 6 týdnů před ukončením roční platnosti stávajícího povinného ručení. Po kladné vyřízení výpovědi lze sjednat nové pojištění vozidla.

Nicméně pozor, auto nesmí být ani jeden den nepojištěno, jinak hrozí pokuta od České kanceláře pojistitelů. Nové povinné ručení musí s tím původním časově navazovat.

Havarijní pojištění dovede ušetřit řidiči spoustu peněz a hlavně starostí.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění vozidla je dobrovolná forma ochrany, která poskytuje pojistníkovi ochranu v případě, že se jeho vozidlo porouchá z důvodu autonehody, nebo třeba mechanické či elektrické poruchy.

V případě poruchy bude pojistníkovi poskytnuta pomoc v podobě odtahu, opravy nebo dodání náhradních dílů. Pojištění pro případ poruchy vozidla a výše krytí je závislá na zaplacené úrovni ochrany.

Krytí obvykle zahrnuje silniční asistenci a může jít až tak daleko, že jistí řidiče v případě, že uvízne v nouzi v důsledku defektu, ztráty klíčů, vyčerpání paliva nebo selhání baterie či nefunkčnost motoru. K dispozici jsou různé úrovně krytí, aby měl řidič co největší flexibilitu a možnost volby požadované úrovně ochrany.

Vyšší úrovně krytí poskytují ochranu pro zahraniční cesty, pronájem vozidla na určitou dobu, přejezd trajektem a náklady na ubytování v případě nehody. Častou součástí pojištění je například odtah vozidla ze zahraničí zpět do České republiky.

K dispozici jsou také doplňkové funkce, jako je služba domácího nastartování, která umožňuje kvalifikovanému technikovi přijet k řidiči domů a odstranit závadu, která brání nastartování vozidla.

Aby vlastník vozu získal nejlepší krytí, musí se předem rozhodnout, jaký druh havarijní služby vlastně potřebuje. Při porovnávání pojistných smluv by se měl ujistit, že hledá správnou úroveň krytí, protože ta určuje limity, spoluúčast a dobu trvání pojistné smlouvy.

Mnoho poskytovatelů nabízí také havarijní pojistky na auto přizpůsobené zákazníkovi, které poskytují komplexnější krytí, například 24hodinovou silniční asistenci nebo rozsáhlejší služby mechanických oprav.

Podle čeho se počítá cena?

  • na základě typu pojištění
  • dle stáří a typu vozidla
  • dle požadované výše spoluúčasti
  • podle ročního počtu ujetých kilometrů

Další informace, které bude třeba poskytnout jsou registrační značka vozidla, jeho značka a model a odhad ročního nájezdu kilometrů. Nadstandardní funkce a služby jsou obvykle k dispozici na vyžádání a za příplatek.

U každého havarijního pojištění je sjednávána spoluúčast. Ta představuje procentuální podíl vlastníka vozidla finanční odpovědnosti za škody na vozidle. Ve většině pojistek je výše spoluúčasti 5 %, to znamená, že v pokud je v případě nehody vyčíslena škoda na 100 000 korun, vlastník vozu zaplatí 5 000 a zbytek uhradí pojišťovna.

Sjednání havarijka by měl zvážit každý majitel vozidla, protože v případě poruchy či nehody může oprava či náhrada škod stát velmi velkou sumu, která může znatelně zatížit peněženku. Stejně tak se vyplatí pro případ odcizení vozidla. V některých případech proplácí v případě krádeže vozu celou kupní cenu vozu a majiteli vozu tak odpadá veliká starost.

Havarijní pojištění vozidla poskytuje jistotu a klid, že v případě poruchy vozidla bude řidiči poskytnuta odpovídající úroveň krytí a pomoc.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang