Čeká nás masivní pokles poplatků na pražské burze?

Pokud se rozhodnete investovat své disponibilní prostředky do akcií, budete se nejdříve zřejmě rozhodovat, zda investovat do českých či zahraničních titulů. Pro umístění investice na pražské burze hraje hlavně vlastenectví. Peníze vydělané u nás by měly směřovat do českých firem a zprostředkovaně pomáhat českému hospodářství.

Samozřejmě to není tak jednoduché, protože záhy zjistíte, že velká část titulů patří akciovkám se sídlem v zahraničí a ty samé vlády, které se podbízejí zahraničním investorům, těm drobným, českým spíše házejí klacky pod nohy.

Proti investicím na české burze existuje bohužel argumentů vícero. Nejčastěji se zmiňuje velice špatná výkonnost většiny akcií po primárním úpisu či chabý výběr mezi tituly. Mezi časté argumenty proti obchodování na pražské burze patří i vysoké poplatky.

To se nyní snaží napravit nová štika v dosud poklidném bahňáku českých brokerů, nizozemská společnost Degiro. Její nabídka nevypadá vůbec zle. Při obchodování na pražské burze i na zahraničních trzích ušetříte v průměru 62-92% na poplatcích.

Třeba při koupi akcií ČEZu za 50 tisíc Kč zaplatíte u Degira na poplatcích 70 Kč, zatímco u Brokerjetu a Fia 175 Kč, u Patrie 225 Kč, u XTB 300 Kč a u SaxoBank dokonce rovných pět stovek. Mezi další pozitiva patří třeba pestrá paleta zahraničních titulů, které se nabídka většiny tuzemských brokerů nevyrovná.

Vedle silných stránek má ale Degiro i stránky slabší. Především se zákazníci mohou obávat určité nevyzkoušenosti. Důvěra v brokera je při obchodování s akciemi velmi důležitá. Dále Degiru chybí fyzická pobočka v ČR. Zákazníci tedy budou komunikovat s pobočkou v bulharské Sofii, i když mohou volat na české číslo a telefonická i emailová komunikace probíhá v češtině.

Degiro není členem pražské burzy a musí obchodovat skrze jejího člena, jehož jméno dosud broker nezveřejnil. Další věcí je výše pojistného krytí prostředků na obchodním účtu klienta pro případ krachu brokera, která je podle všeho ve výši 20 tisíc EUR, nikoliv 100 tisíc EUR jako u brokerů s bankovní licencí.

Otázku, zda nabídka Degira nebude mít nějaké větší „mouchy“, zodpoví jen čas. Je ale dost možné, že nás čeká masový exodus klientů od tradičních brokerů k této holandské štice a i následný pokles poplatků v celém oboru tak, jak se to stalo v bankovnictví díky bezpoplatkovým bankám jako jsou mBank, Fio či AirBank. Nyní však bude Fio Banka na opačné straně barikády.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang