Ceny elektřiny – jak rostou, kde klesají

Ceny elektřiny pro domácnosti by se v příštím roce mohly zvýšit o 3,6–6 %. Jak na konci května 2011 uvedla ČTK, vyplývá to z výpočtů Energetického regulačního úřadu (ERÚ), které vychází z možného zdražení silové elektřiny.

Tato neregulovaná složka ceny, kterou si stanovují sami dodavatelé a která tvoří téměř polovinu konečné ceny elektřiny, by totiž mohla zdražit o 5–10 %.

Bez státní podpory může elektřina zdražit až o 10 %

Druhá část celkové ceny, regulovaná složka, kterou stanovuje stát právě prostřednictvím ERÚ, by se pravděpodobně příliš zvyšovat neměla.

Letos sice prošla výrazným zdražením položka příspěvku na obnovitelné zdroje, avšak dalšímu navyšování cen vláda předešla zavedením 26% daně ze solárních elektráren, darovací daně za emisní povolenky a pozemkového poplatku pro solární zdroje.

Podle ERÚ by vláda měla zachovat tato opatření k omezení zdražení regulované části ceny i pro příští rok. Bez státní dotace by elektřina pro domácnosti v roce 2012 s vysokou pravděpodobností zdražila ještě výrazněji, a to i o více než 10 %.

Stejně jako letos by se výše podpory ze státního rozpočtu mohla pohybovat okolo 12 miliard korun. Zatím však není nic jistého, o přesné výši státní dotace vláda teprve rozhodne podle aktuálních podmínek na konci léta nebo na podzim.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang