Doji formace – zvraty trendu

Formace Doji jsou důležitými formacemi analýzy svíčkových grafů. Formace Doji se vyznačují velmi malým tělem – otevírací cena (téměř) odpovídá zavírací ceně.

Formace Doji obecně představují nerozhodnost a nejistotu na trhu a dělí se na čtyři typy: Obyčejný doji, Dlouhonohý doji, Vážka, a Náhrobní kámen.

Obyčejný doji (Common Doji)

Common Doji má tvar kříže, přičemž se otevírací cena rovná ceně zavírací.

doji_common-3843242

Pokud se vyskytne následně po prudkém vzestupném nebo sestupném trendu, obvykle signalizuje zvrat v trendu.

Dlouhonohý doji (Long Legged Doji)

Long Legged Doji se vyznačuje výrazně delšími  knoty a tělo by mělo být v ideálním případě uprostřed. Investoři by měli vědět, jak tento typ doji interpretovat, a sice analýzou předchozích a následných svíček , protože tato formace jednoduše znázorňuje nerozhodnost na rozkolísaném trhu bez jakéhokoli pokračování či zvratu v trendu.

doji_long_legged-2344784

Tento typ doji má větší význam při výrazném rostoucím nebo klesajícím trendu; dlouhé stíny mohou naznačovat změnu směru trendu.

Vážka (Dragonfly Doji)

Dragonfly Doji se vyskytuje při sestupném trendu, otevírací cena se rovná zavírací ceně a zároveň i maximální ceně za období.

doji_dragonfly-2694686

Tato formace se vyskytuje velmi zřídka, ale pokud se objeví, může být dobrým ukazatelem velkého zvratu v trendu.

Náhrobní kámen (Gravestone Doji)

Gravestone Doji se podobá Dragonfly Doji, ale jeho tvar připomíná obrácené písmeno „T“.

doji_gravestone-8603164

Mají stejný význam, ale s formací Gravestone Doji se lze setkat při rostoucím trendu a může být předzvěstí velkého zvratu v trendu.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang