Fibonacci time zones – Fibonacciho časová pásma

Cílem Fibonacciho analýzy časovým pásem je určit budoucí okamžiky, kdy nastanou významné změny cen.

Tato metoda vychází z Fibonacciho posloupnosti, tzn., že každá svislá přímka (časový interval) odpovídá číslu této posloupnosti – 1, 2, 3, 5, 8, 13…. Do historického grafu s významnými tržními pohyby by se měly umístit dva výchozí body Fibonacciho časových pásem – významná lokální minima či maxima.

Potom by každá z následných svislých přímek v grafu měla určovat okamžiky možných významných změn ceny a/nebo zvratů v trendu. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang