Hodnotový screening akcií

Při aplikaci hodnotové filozofie v praxi je dobré umět vyfiltrovat ty akcie, které jsou z pohledu hodnotové filozofie zajímavé. V hodnotové filozofii jsou zajímavé především „levné akcie“, avšak zde pozor na výklad tohoto slovního spojení. Levnými akciemi se zde myslí takové akcie, jejichž cena na burze je nižší, než jejich skutečná (vnitřní) hodnota. Proces filtrace potenciálně zajímavých akcií z pohledu hodnotové filozofie je možné nazývat: hodnotový screening akcií.

TIP: Při investování do akcií může být vhodné použít příkaz Stop Loss.

V hodnotovém screeningu jde především o nastavení takových kritérií pro filtraci, aby jím prošli pouze ty společnosti, které jsou levné (tedy mají vysokou vnitřní hodnotu vzhledem k jejich ceně na burze). Důležitá kritéria, která doporučuje sledovat např. kniha: Naučte se investovat, jsou PE, PB, DE, CR, dividenda, tržní kapitalizace a růst zisku.

  • PE – z angl. price to earnings ratio, neboli poměr ceny akcie k zisku na akcii. Čím je tento ukazatel menší, tím je akcie levnější.
  • PB – z angl. price to book value, neboli poměr ceny akcie k účetní hodnotě vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii. I zde platí, že čím je tento ukazatel menší, tím je akcie levnější.
  • DE – z angl. debt to equity, neboli poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti. Čím je tento ukazatel vyšší, tím vyšší je zadlužení společnosti.
  • CR – z angl. current ratio, neboli likvidita společnosti. Ta udává poměr oběžných aktiv ke krátkodobému cizímu kapitálu společnosti. Čím je tento ukazatel vyšší, tím lépe společnost zvládá likvidovat své krátkodobé závazky.
  • Dividenda – pravděpodobně z angl. „divide“ (jako dělit), neboť dividenda znamená podíl na zisku společnosti. Čím vyšší je dividenda vzhledem k ceně akcie, tím lépe pro investora. To ovšem platí za předpokladu, že dividenda je vyplácena ze zisku společnosti a že není vyplácena např. na úkor zvyšování zadlužení společnosti.
  • Tržní kapitalizace – vyjadřuje tržní hodnotu společnosti jako násobek ceny akcie na burze a počtu vydaných akcií. Obvykle se udává, že společnosti jsou pro investory tím bezpečnější, čím vyšší mají tržní kapitalizaci.
  • Růst zisku – často se bere za delší období, např. několik let a určitě je pro investory dobré, když v posledních letech zisk společnosti rostl.

V příštím článku rozeberu jaké hodnoty uvedených kritérií volit, které nástroje lze při hodnotovém screeningu akcií použít a jak s nimi pracovat.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang