Stop Loss příkaz – jak funguje?

stop-loss-2

Stop-loss lze definovat jako předběžný příkaz k prodeji aktiva při dosáhnutí určitého cenového bodu. Používá se k omezení ztráty z obchodu. Jak příkaz Stop Loss funguje, jak jej nastavit a jak jej chytře využívat při obchodování?

Co je Stop Loss?. Stop Loss je také známý jako „stop příkaz“ nebo „tržní stop příkaz“. Zadáním Stop Loss pokynu dává investor makléři, agentovi nebo burze pokyn k prodeji aktiva, jakmile dosáhne předem stanoveného cenového limitu.

Prodejní Stop Loss příkaz označuje situaci, kdy zákazník požaduje, aby makléř prodal cenný papír, pokud se pohybuje pod stanovenou stop cenou.

prikaz-stop-loss-1947320
Stop Loss slouží k ochraně investičních pozic.

Příkaz Stop Loss je v podstatě nástroj používaný pro krátkodobé plánování investic. Používá se, když investor nechce být pod tlakem každodenního sledování vývoje cenného papíru. Obchod se spouští automaticky a limity jsou stanoveny předem. To může být velmi užitečné pro drobné investory, kteří se chtějí stát rentiéry.

Co je to Stop Loss

Stop Loss je zadaný makléři k prodeji cenného papíru, když dosáhne určité ceny. Pokyn Stop Loss je určen k omezení ztráty z investiční pozice.

Když akcie klesne pod stop cenu, pokyn se stává tržním pokynem a provede se za další dostupnou cenu. Příkaz Stop Loss může ochránit investici do akcií či jiných aktiv a přispět ke zhodnocení peněz.

Obchodník může například nakoupit akcie a zadá Stop Loss příkaz 10 % pod nákupní cenou. Pokud by akcie klesla, příkaz Stop Loss by se aktivoval a akcie by se prodala.

Jak nastavit Stop Loss

Stop Loss se nastavuje v platformě brokera při otevírání obchodní pozice po té, co se člověk rozhodne, do čeho investovat. Příkaz Stop Loss určuje, že akcie má být prodána, když dosáhne stanovené ceny známé jako stop cena.

Jakmile je stop cena dosažena, stává se stop příkaz tržním příkazem a je proveden při nejbližší dostupné příležitosti. V mnoha případech se příkazy Stop Loss používají k zabránění ztrátám investorů při poklesu ceny cenného papíru.

co-je-to-stop-loss-4043715
Hladinu Stop Lossu si obchodník nastavuje při otevírání pozice.

Obchodníci nebo investoři se mohou rozhodnout použít příkaz Stop Loss k ochraně své investice. Příkaz Stop Loss se aktivuje, jakmile cena klesne pod nastavenou hranici. Stop Loss lze využívat také u obchodů s pákovým efektem.

U většiny brokerů lze nastavit také tzv. pohyblivý Stop Loss neboli Trailing Stop, u kterého se hodnota pro prodej aktiva posunuje společně s vývojem jeho ceny.

Proč zadávat příkaz Stop Loss?

Pro použití příkazů Stop Loss existuje několik důvodů, nejčastěji jsou spojeny se situacemi, kdy:

  • Obchodník chce omezit možné ztráty na určitou úroveň, například – chce se ujistit, že ať se stane cokoli, ztráta transakce nepřesáhne 40 bodů.
  • Existuje určitá cenová hladina považovaná pro další vývoj situace na trhu za klíčovou. Výše této hladiny může mít psychologické (v okolí určitých čísel, např. 1,50 za EUR), technické hodnoty jako jsou podpora (support) či odpor (resistance) a jiné hodnoty získané technickou analýzou) nebo jakékoli jiné důvody.
  • Obchodník používá předem určenou obchodní strategii – buď ruční, nebo automatickou, podle níž se předpokládá, že příkaz Stop Loss je nastaven pro každou otevřenou pozici podle obchodního plánu. To může být založeno na některých technických ukazatelích, např. klouzavém průměru Moving Average, ukazateli Parabolic SAR nebo jiných faktorech.

Někteří obchodníci mohou mít naopak pocit, že pro nastavení příkazu neexistují žádné dobré důvody, protože:

  • Příliš „těsný“ příkaz Stop Loss může způsobit, že bude pozice uzavřena předčasně. Může se stát, že těsně před silným pohybem předpovídaným směrem se trh mírně zhoupne opačným směrem, a pozice bude uzavřena jen chvilku před okamžikem, kdy by začala přinášet zisk.
  • Příliš „vzdálený“ příkaz Stop Loss může způsobit, že pozice bude uzavřena příliš pozdě ve vztahu ke změnovému signálu obchodu vyplývajícímu z použitého obchodního systému a z toho důvodu budou zaznamenány vyšší ztráty (nebo bude dosaženo nižšího zisku).
  • Mnozí obchodníci mohou pociťovat psychologickou bariéru v souvislosti se zvažováním negativního scénáře všeobecně, a především s nastavením úrovně příkazu Stop Loss. Příkaz Stop Loss představuje přesnou hranici, při které je pozice uzavřena, pokud se vývoj situace na trhu obrátí nesprávným směrem. V takovém případě lidská přirozenost radí, že „naděje umírá poslední“.

Konečné rozhodnutí náleží každému jednotlivému obchodníkovi a mělo by být založeno na zkušenostech a posouzení situace na daném trhu. V každém případě se při obchodování velmi doporučuje stanovit strategii řízení rizik a touto strategií se řídit.

Co je dobrý pokyn Stop Loss

Nejlepší procento klouzavého Stop Lossu je pravděpodobně 15 % nebo 20 %. Pokud investor používá čistě momentovou strategii, může strategie Stop Loss pomoci zcela se vyhnout propadům trhu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang